Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

​​​​​​​​​​​​​​ Kommunevåpen Logo - Engerdal nasjonalpark Nasjonalparkkomm​une


Stikkord A-Å | RSS | Facebook | Turistinfo​​​​

AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider

Kunngjøring av vedtatt forskrift om snøscooterløyper

Av: Gerd Øverstad Galten | Publisert: 23.11.2016 12:43:52 | Emneord (los) forsiden, Kunngjøring
Snøscootere

I medhold av motorferdselforskriftens § 4a) vedtok kommunestyret den 27.10.2016 lokal forskrift om snøscooterløyper i Engerdal kommune


Formålet er å tilrettelegge for etablering av snøscooterløyper for fornøyelseskjøring. Løypenettet er på ca 205 km.

Når det gjelder klageadgang, så følger det av forvaltningsloven at forskrifter ikke kan påklages. For kommunens vedtak om snøscooterløyper er det likevel gjort bestemte unntak fra dette i motorferdselforskriftens § 4a) 8. ledd:
Kommunestyrets vedtak om snøscooterløyper kan påklages til fylkesmannen. Klagen sendes til Engerdal kommune, Engerdalsveien 1794, 2440 Engerdal som sender det videre til Fylkesmannen hvis klagen ikke tas til følge.  Forvaltningsloven kapittel VI gjelder, likevel slik at vedtaket bare kan påklages av grunneiere og rettighetshavere til eiendommer i løypenes influensområde, Sametinget og berørte reinbeitedistrikt, organisasjoner hvis interesser blir berørt av snøscooterløypene, nabokommuner og berørte statlige og regionale organer.

Vedtaket kan påklages innen 3 uker etter at vedtaket er offentlig kunngjort, jf. forvaltningslovens kap. VI.

 Kontakter (utvalg)

Sist oppdatert: 15.12.2016 00:53:24