Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

​​​​​​​​​​​​​​ Kommunevåpen Logo - Engerdal nasjonalpark Nasjonalparkkomm​une


Stikkord A-Å | RSS | Facebook | Turistinfo​​​​

AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider

Kunngjøring av vedtatt forskrift om snøscooterløyper i Engerdal kommune

Av: Gerd Øverstad Galten | Publisert: 16.08.2018 10:59:09 | Emneord (los) forsiden, Kunngjøring
scooter i leden på Kviltvola

I medhold av motorferdselforskriftens § 4a) vedtok kommunestyret den 15.08.2018 lokal forskrift om snøscooterløyper i Engerdal kommune. Høringsfrist ​6. september 2018.

​Vedtak i Kommunestyret-15.08.2018 :

1. Med hjemmel motorferdselforskriftens § 4 a) vedtas lokal forskrift om snøscooterløyper i Engerdal kommune.

2. Det forutsettes at snøscooterløypene og forskriften skal evalueres etter 2. driftsår.


Formålet er å tilrettelegge for etablering av snøscooterløyper for fornøyelseskjøring.

 
Når det gjelder klageadgang, så følger det av forvaltningsloven at forskrifter ikke kan påklages. For kommunen vedtak om snøscooterløyper er det likevel gjort bestemte unntak fra dette i motorferdselforskriftens § 4a) 8. ledd:

Kommunestyrets vedtak om snøscooterløyper kan påklages til fylkesmannen. Forvaltningsloven kapittel VI gjelder, likevel slik at vedtaket bare kan påklages av grunneiere og rettighetshavere til eiendommer i løypenes influensområde, Sametinget og berørte reinbeitedistrikt, organisasjoner hvis interesser blir berørt av snøscooterløypene, nabokommuner og berørte statlige og regionale organer.

Vedtaket kan påklages innen 3 uker etter at vedtaket er offentlig kunngjort, jf. forvaltningslovens kap. VI.


Klagen sendes til Engerdal kommune, Engerdalsveien 1794, 2440 Engerdal, ved å benytte elektronisk høringssvar i lenken til høyre eller til postmottak@engerdal.kommune.no

Sist oppdatert: 07.09.2018 00:53:48