Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

​​​​​​​​​​​​​​ Kommunevåpen Logo - Engerdal nasjonalpark Nasjonalparkkomm​une


Stikkord A-Å | RSS | Facebook | Turistinfo​​​​

AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider

Intensjonskunngjøring – tildeling av enerett til FIAS

Av: Gerd Øverstad Galten | Publisert: 17.07.2017 08:30:46 | Emneord (los) forsiden, Kunngjøring
Mann som leverer søppel

Kommunestyret i Engerdal vedtok 15. juni 2017 å tildele FIAS enerett til innsamling og behandling av næringsavfall fra kommunens virksomheter. Grunnlaget for den direkte tildeling er enerett i henhold til forskrift om offentlige anskaffelser § 2-3.​


Bakgrunnen for tildelingen av enerett er at kommunene i Fjellregionen har etablert FIAS som et interkommunalt selskap som skal ivareta de kommunale forpliktelser etter forurensningsloven. FIAS er et offentligrettslig organ som tjener allmennhetens behov hvor eierskapet utøves gjennom selskapets 10 eierkommuner. Eneretten er knyttet til kjøp av tjenester til innsamling og behandling av næringsavfall fra kommunens daglige drift. Næringsavfall knyttet til større bygge- og anleggsprosjekter vil konkurranseutsettes som tidligere.

Tjenesten vil kompenseres etter selvkostprinsippet. Innsamling og behandling av kommunalt næringsavfall ivaretar viktige miljø- og hygieneaspekter. Dette sett i sammenheng med hensyn knyttet til leveringssikkerhet og stabile driftsforhold anses som tungtveiende allmenne hensyn, jfr EØS-avtalen. Tildelingen bidrar også til å ivareta EUs nærhetsprinsipp for behandling av kommunalt avfall.

Karensperioden for denne kunngjøringen utløper 07.08.2017.

Se fullstendig kunngjøring: https://permalink.mercell.com/71179108.aspx eller doffin.no


 
Særutskrift fra kommunestyrets behandling finner du på menyen til høyre.

Sist oppdatert: 07.08.2017 00:51:20