Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

​​​​​​​​​​​​​​ Kommunevåpen Logo - Engerdal nasjonalpark Nasjonalparkkomm​une


Stikkord A-Å | RSS | Facebook | Turistinfo​​​​

AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider

Har du et SMIL-tiltak? Husk søknadsfristen 1. mai?

Av: Gerd Øverstad Galten | Publisert: 09.04.2018 14:06:52 | Emneord (los) Kunngjøring, forsiden
sti langsmed vann

​Tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket er en ordning som favner mange ulike tiltak. Hensikten er å fremme natur- og kulturminneverdier i jordbrukets kulturlandskap og redusere forurensning fra jordbruket, utover det som kan forventes gjennom vanlig jordbruksdrift.

Eksempel på SMIL-tiltak er dammer, bevaring av verneverdige bygninger (for eksempel stabbur, smier, bryggerhus, seterhus), sti/turvei, skjøtsel av kulturminner, istandsetting av gamle beiter, utbedring av hydrotekniske anlegg (utover vanlig grøfting) og fangdammer. 

Nytt fra 2018

Nytt i 2018 er at det nå kan gis tilskudd for å bekjempe og hindre spredning av fremmede skadelige arter, som for eksempel hønsehirse og Kjempespringfrø jamført brev fra Landbruksdirektoratet om endringer og oppfølgingspunktet som følge av jordbruks- og reindriftsavtalen 2017.

 

Minner om at alle eiere av landbrukseiendommer kan søke SMIL-midler. Men at vilkåret er at jordbruksarealene tilhørende eiendommen må være i drift med en tilskuddsberettiget produksjon.

Søknadsfristen er 1.mai. Vedtatt tiltaksstrategier for SMIL/NMSK i Engerdal kommune ligger vedlagt på siden.

 

Søknadsskjema finnes på Fylkesmannen i Hedmark sine nettsider. Her finner du søknadsskjema.

Landbrukskontor bistår med veiledning, så ta kontakt med oss, tlf. 400 24 903 / e-post: postmottak@engerdal.kommune.no

Sist oppdatert: 01.05.2018 00:54:23