Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

​​​​​​​​​​​​​​ Kommunevåpen Logo - Engerdal nasjonalpark Nasjonalparkkomm​une


Stikkord A-Å | RSS | Facebook | Turistinfo​​​​

AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider

Høring vedrørende søknad om tilskudd til utbygging av bredbåndsinfrastruktur i Engerdal kommune

Av: Gerd Øverstad Galten | Publisert: 19.04.2018 14:40:05 | Emneord (los) Kunngjøring, forsiden
blå kabel

​Nettverkskabel

Engerdal kommune skal vurdere å søke om tilskudd til utbygging av infrastruktur for bredbånd i 2018. Dette gjøres herved offentlig kjent slik at alle som ønsker det kan komme med innspill og kommentarer. Fristen skal være minimum 1 måned og settes til 21. mai 2018.​

Status

Kommunen fikk i 2017 tilsagn om statlig tilskudd på til sammen 1.650.000,- til utbygging av infrastruktur for bredbånd i områdene Sømådalen og Drevsjø Sør. Utbyggingen har nå vært ute på anbud med områdene Lillebo, Engerdalssætra Vest, Engerdal Sør og Hylleråsen-Heggeriset som opsjonsområder. Fristen for å levere anbud var 23. mars og prosessen forventes avklart senest innen utgangen av mai.


Engerdal kommune vurderer å søke om statlig/fylkeskommunalt tilskudd fra Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) og Hedmark fylkeskommune til utbygging av bredbåndsinfrastruktur også i 2018. Dette gjelder for HELE kommunen med UNNTAK av de områdene som utbygges som følge av allerede pågående anbudsprosess.

Om tilskudd til bredbåndsutbygging

For 2018 har regjeringen bevilget 149,7 mill. til støtte av utbygging av bredbåndsinfrastruktur, disse er fordelt til fylkene etter antatt dekning. Kommunene i Hedmark konkurrerer i utgangspunktet om 9,44 mill. av denne potten. I tillegg tildeler Hedmark fylkeskommune støtte fra egne avsatte midler.
Områder som mangler tilbud om bredbånd med 30 Mbit/s eller høyere kan få støtte. Områder uten grunnleggende bredbånd skal prioriteres, dvs. områder med hastighet under 10 Mbit/s. Ytterligere informasjon finner du i lenken til høyre under mer informasjon

Kartlegging og dokumentasjon av dekning

Når vi søker om tilskudd må vi legge ved oppdatert dokumentasjon av de reelle dekningsforholdene i kommunen dersom vi mener at dette avviker fra de teoretiske dekningskartene. Dette må dokumenteres grundig ved å gjennomføre målinger av bredbåndshastighet i så mange husstander, fritidsboliger og bedrifter som mulig i alle aktuelle områder.
Kommunen planlegger å gjennomføre slike målinger i samarbeid med bredbåndskontakter i grendene i løpet av høringsperioden, det vil bli gitt nærmere informasjon om dette på hjemmesiden, i sosiale medier og ved at vi tar direkte kontakt med husstander.
Innspill til høringen merkes 18/780 og sendes: postmottak@engerdal.kommune.no innen 20. mai 2018. Du kan alternativt bruke elektronisk høringssvar ved å benytte lenken til høyre.

Har du spørsmål kan du sende en mail til bredband@engerdal.kommune.no

 eller ringe Kirsti Axelberg på 400 24 916.

Sist oppdatert: 22.05.2018 00:51:20