Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

​​​​​​​​​​​​​​ Kommunevåpen Logo - Engerdal nasjonalpark Nasjonalparkkomm​une


Stikkord A-Å | RSS | Facebook | Turistinfo​​​​

AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider

Høring og offentlig ettersyn av forslag til reguleringsplan for Fonnåkroken massetak

Av: Gerd Øverstad Galten | Publisert: 29.05.2015 11:44:23 | Emneord (los) forsiden, Kunngjøring
Kart%20fonnåskroken%20massetak

I medhold av plan og bygningslovens § 12-10 sendes forslag til reguleringsplan for Fonnåkroken massetak ut på høring og legges ut til offentlig ettersyn.

​Formålet med planforslaget er formalisering/godkjenning av massetaket og utvidelse mot vest for å sikre grunnlaget for videre drift.
Planforslaget er fremmet av Geir Egil Gjermunds. Planområdet er på ca 63 daa og er i tråd med gjeldende kommuneplanens arealdel for området.
Planforslaget ble behandlet i Formannskapet den 12.05.2015 som fattet følgende vedtak:
1. I medhold av § 12-10 i plan- og bygningsloven sendes forslag til Reguleringsplan for Fonnåkroken massetak på høring og legges ut til offentlig ettersyn i 6 uker.
2. Det foretas følgende endringer i planforslaget:
• Reguleringsbestemmelse nr. 1 bokstav e om driftstid endres til «Drift av massetaket skal bare skje mellom 07:00 og 20:00 på virkedager og mellom 07:00 og 16:00 på lørdager. På søndag og helligdager tillates ikke drift. Knuseverk er tillatt å være i drift i maksimalt 1 uke pr. år.»
• Reguleringsbestemmelse nr. 1 bokstav a endres ved at det tas inn en ekstra setning «Det er ikke tillatt å lagre forurensede masser i området»

Du finner saksdokumentene på menyen til høyre.
Høringsfrist er fredag 10.07.2015.

Sist oppdatert: 11.07.2015 00:51:57