Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

​​​​​​​​​​​​​​ Kommunevåpen Logo - Engerdal nasjonalpark Nasjonalparkkomm​une


Stikkord A-Å | RSS | Facebook | Turistinfo​​​​

AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider

Høring og offentlig ettersyn av forslag til reguleringsplan for Drevsjø barnehage

Tegning%20Drevsjø%20nye%20barnehage
​I medhold av plan og bygningslovens § 12-10 sendes forslag til reguleringsplan for Drevsjø barnehage ut på høring og legges ut til offentlig ettersyn.

​Formålet med planarbeidet er tilrettelegge for bygging av en ny 2-avdelings barnehage med tilhørende uteareal og parkering.
 
Planområdet omfatter 18,9 daa og foreslåtte reguleringsformål er byggeområde for offentlig eller privat tjenesteyting (barnehage) på 7,1 daa, friområde på 7,1 daa, boligbebyggelse på 2,4 daa, parkeringsplass på 1,8 daa, telekommunikasjonsanlegg på 0,4 daa og veg på 0,1 daa.
 
Planen innebærer at 1 eldre bolighus og 1 uthus/lagerbygg innenfor området vil saneres og det vil oppføres en ny 2-avdelings barnehage med tilhørende uteareal og parkering. Øvrig arealbruk beholdes som i dag.
Evt. merknader til planforslaget bes sendt Engerdal kommune, Engerdalsveien 1794, 2440 Engerdal, innen fredag 15.08.2014.
Du kan også benytte elektronisk høringssvar - se lenken til høyre.

 

Plandokumentene finner du på menyen til høyre.

 

Sist oppdatert: 20.05.2015 12:13:22