Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

​​​​​​​​​​​​​​ Kommunevåpen Logo - Engerdal nasjonalpark Nasjonalparkkomm​une


Stikkord A-Å | RSS | Facebook | Turistinfo​​​​

AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider

Høring og offentlig ettersyn av forslag til ny reguleringsplan for Lisætra

Av: Gerd Øverstad Galten | Publisert: 20.02.2019 10:44:05 | Emneord (los) forsiden, Kunngjøring
bilde av kart

​I medhold av plan og bygningslovens § 12-10 vedtok Formannskapet i møte den 06.02.2019 å sende forslag til reguleringsplan for Lisætra (planID 2018 0100) på høring og legge det ut til offentlig ettersyn i 6 uker.


Videre varsles i medhold av plan- og bygningsloven § 12-14 om at reguleringsplan for Lisetra (planID 2003 0300) vil oppheves samtidig med at ny plan vedtas.

Planforslaget fremmes av Engerdal kommuneskoger KF og tar utgangspunkt i den gjeldende reguleringsplanen. Man søker fortsatt å bevare setergrenda og planforslaget innebærer ingen vesentlige endringer i arealbruk for området, utover at det åpnes opp for noen nye hyttetomter.

Planforslaget er en detaljregulering, jfr. PBL § 12-3. Planområdet ligger på Lisætra øst for Heggeriset og er på 268 daa.

Du finner plan- og saksdokumentene på menyen til høyre. De er også tilgjengelig i kommunehuset Enger.

Evt. merknader bes sendt Engerdal kommune, Engerdalsveien 1794, 2440 Engerdal, innen 31.03.2019.

Sist oppdatert: 01.04.2019 00:53:24