Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

​​​​​​​​​​​​​​ Kommunevåpen Logo - Engerdal nasjonalpark Nasjonalparkkomm​une


Stikkord A-Å | RSS | Facebook | Turistinfo​​​​

AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider

Høring og offentlig ettersyn av forslag til ny reguleringsplan for Gammelsætra hytteområde

Av: Gerd Øverstad Galten | Publisert: 16.05.2019 09:08:53 | Emneord (los) forsiden, Kunngjøring
kartutsnitt

I medhold av plan og bygningslovens § 12-10 vedtok Formannskapet i møte den 08.05.2019 å sende forslag til reguleringsplan for Gammelsætra hytteområde (planID 20160200) på høring og legge det ut til offentlig ettersyn i 6 uker.


Videre foreslås i medhold av plan- og bygningsloven § 12-14 at reguleringsplan for Gammelsetra (planID 20040300) vil oppheves samtidig med at ny plan vedtas.

Planforslaget fremmes av Engerdal kommuneskoger KF, Rolf Aasbø, Jon Inge Tollefsen, Jon Bakken og Øistein Andersen og tar utgangspunkt i gjeldende reguleringsplan for området. Hensikten med planarbeidet er å heve standarden på hytteområdet, utvide planområdet mot nord og øke totalt antall tomter innenfor området.

Standardheving av eksisterende hyttefelt er tenkt ved å øke utnyttelsesgraden (BYA) og antall tillatte bygg pr. tomt. Forslagsstiller ønsker etter nærmere vurdering ikke å tilrettelegge området for høy sanitærteknisk standard, dvs. innlagt vann. I tillegg er det ønskelig å legge om regulerte veger, regulere inn nye veger, flytte noen av de regulerte tomtene innenfor dagens plan, samt regulere inn ca. 40 nye tomter. Den nye planen omfatter totalt 197 hyttetomter.

Planforslaget er en detaljregulering, jfr. PBL § 12-3. Planområdet ligger på Gammelsætra øst for Hylleråsen og er på 1003 daa.

Du finner plan- og saksdokumentene på menyen til høyre. De er også tilgjengelig kommunehuset Enger.
Evt. merknader til planforslaget bes sendt Engerdal kommune, Engerdalsveien 1794, 2440 Engerdal, innen 30.06.2019.

Sist oppdatert: 30.06.2019 00:54:25