Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

​​​​​​​​​​​​​​ Kommunevåpen Logo - Engerdal nasjonalpark Nasjonalparkkomm​une


Stikkord A-Å | RSS | Facebook | Turistinfo​​​​

AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider

Høring - forskrift om tildeling av langtidsopphold i sykehjem, kriterier og ventelister

Av: Gerd Øverstad Galten | Publisert: 27.03.2017 14:03:31 | Emneord (los) forsiden, Kunngjøring
mann får hjelp

Forskrift om tildeling av langtidsopphold i sykehjem, kriterier og ventelister legges ut til høring fram til 27. april 2017.


Det vises til Stortingets behandling av prop.99 L(2915-2016) og vedtak av 17. juni om endringer i pasient- og brukerrettighetsloven og helse- og omsorgstjenesteloven. Bestemmelsene omfatter rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester, kriterier og ventelister.

En av de nye bestemmelsene (khol. § 3-2 a annet ledd) pålegger landets kommuner å utforme egen forskrift med kriterier for tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller såkalt «tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester». De kommunale forskriftene skal tre i kraft 1.7.2017.
Plikten til å utarbeide kommunale kriterier avgrenses til langtidsopphold, forskriften vil derfor i hovedsak være innrettet mot eldre pasienter og brukere. Den viser også hvordan man skal regulere og hvordan man skal følge opp brukere som står på venteliste.
Det er varslet at det også vil bli utarbeidet nasjonale kriterier, og at disse vil tre i kraft på et senere tidspunkt. 

 

Høringsuttalelser

Du finner hele forskriftsforslaget til høyre. I tillegg finner du formannskapets behandling. Alle som vil, kan sende inn høringsuttalelser. Vi vil helst at dere sender dem på det elektroniske skjemaet til høyre, men dere Engerdalsveien 1794, 2440 Engerdal.

Sist oppdatert: 28.04.2017 00:51:45