Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

​​​​​​​​​​​​​​ Kommunevåpen Logo - Engerdal nasjonalpark Nasjonalparkkomm​une


Stikkord A-Å | RSS | Facebook | Turistinfo​​​​

AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider

Høring - Kommunal Hjorteviltplan 2015-2019 Engerdal kommune

Av: Gerd Øverstad Galten | Publisert: 28.01.2016 15:02:21 | Emneord (los) forsiden, Kunngjøring
Elgjakt%20-%20felt%20elg

Engerdal kommune har utarbeidet kommunale hjorteviltplan.  Planen legges ut på høring og høringsfrist er 18. mars 2016.​


I henhold til forskrift for forvaltning av hjortevilt av 08.01.2016 § 3 skal kommunen vedta målsettinger for utviklingen av bestandene av elg, hjort og rådyr der det er åpnet for jakt på arten(e).

I veileder til forskrift om forvaltning av hjortevilt står det: «Kommunenes mål for utviklingen av hjorteviltbestandene bør utarbeides og vedtas gjennom kommunale interkommunale planer. Målene bør ikke bli statiske, men under-kastes rulleringsregime. Det er viktig at de kommunale målene som vedtas er konkrete og etterprøvbare. De bør derfor være realistiske og ha en tidsramme slik at de kan evalueres i forhold til enkle kriterier. Videre er det viktig at kommunenes mål fungerer som tydelige retningslinjer for jaktrettshavere som ønsker å utarbeide en bestandsplan.»

Hjorteviltplanen skal derfor helst fungere som en veileder eller et grunnlag når nye bestandsplaner skal utarbeides av rettighetshavere.

Engerdal kommune har utarbeidet hjorteviltplanen i samarbeid med Viltstellområdene i kommunen og Naturdata AS.

Planen sendes på høring til offentlig ettersyn med høringsfrist 18.03.2016.

 Kontakter (utvalg)

Sist oppdatert: 18.03.2016 00:54:25