Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

​​​​​​​​​​​​​​ Kommunevåpen Logo - Engerdal nasjonalpark Nasjonalparkkomm​une


Stikkord A-Å | RSS | Facebook | Turistinfo​​​​

AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider

Høring: Bredbåndsutbygging i Engerdal kommune

Av: Gerd Øverstad Galten | Publisert: 20.03.2017 15:23:46 | Emneord (los) forsiden, Kunngjøring
fiberkabel

​Engerdal kommune vurderer å søke Nkom om tilskudd til enkelte områder for bredbåndsutbygging. Innbyggere, bedrifter, hytteeiere, lag og foreninger og andre interesserte parter inviteres til å gi innspill til utbyggingsplanene innen høringsfristen den 20. april 2017.

​Bredbåndsdekningen i kommunen vår er ikke tilfredsstillende. Engerdal kommune ønsker derfor å søke statlig støtte til å bedre dette gjennom ordningen ”Nasjonal stønad til breibandsutbygging” som forvaltes av Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom). Det er et krav i denne ordningen at informasjon om planlagte geografiske søknadsområder legges ut på høring, slik at alle interesserte parter kan få komme med sine innspill til kommunen.

Formålet med tilskuddsordningen er å bidra til at alle husstander får tilbud om bredbånd av grunnleggende god kvalitet. Kriterier som vurderes ved tildeling er bl.a. antall husstander/nye tilganger, ressursutnyttelse/økonomi, lokal medfinansiering/egeninnsats, bærekraftig drift, forbedring av eksisterende tilbud og samfunnsgevinster.

For 2017 vurderer Engerdal kommune å søke Nkom om tilskudd for noen av disse områdene:

· Engerdal nord
o Elgå til Valdalsfjellet
o Buvika til Åsli
· Engerdal midt
o Gløtberget til Galten
o Femundenden til Drevsjø nord-vest
o Drevsjø øst til Lillebo
o Drevsjø sør til Engerdal sentrum nord
· Engerdalen sør
o Brustad til kommunegrense sør
o Granberget til Husfloen

Områder kommunen vurderer å søke på, er vist i kartutsnittene som du finner til høyre.
MERK: dette er grovskisser så plassering av boliger innenfor og utenfor områdene må ikke tolkes som absolutte.

Hvilke områder som prioriteres i søknaden denne gangen vil bli avgjort etter en samlet vurdering i forkant av søknadsfristen til Nkom 3. mai.
 

Innspillene sendes enten ved å bruke elektronisk høringssvar til høyre, eller sende epost til postmottak@engerdal.kommune.no og merkes Bredbåndsutbygging 2017.

Mer informasjon om statlig støtte til bredbåndsutbygging finnes på nkom.no

 Kontakter (utvalg)

Sist oppdatert: 20.04.2017 00:50:39