Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

​​​​​​​​​​​​​​ Kommunevåpen Logo - Engerdal nasjonalpark Nasjonalparkkomm​une


Stikkord A-Å | RSS | Facebook | Turistinfo​​​​

AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider

Høring – forvaltningsplan for hjortevilt i Engerdal

Av: Gerd Øverstad Galten | Publisert: 26.10.2020 13:08:46 | Emneord (los) forsiden, Kunngjøring
Elger%20på%20jorde%20-%20fotograf%20Bjørnar%20Johnsen

​Fotograf:  Bjørnar Johnsen

​Den andre forvaltningsplanen for hjortevilt i Engerdal kommune er på plass. Den er utarbeidet i samarbeid med flere av viltstellområdene i kommunen og Naturdata AS. Planen gjelder for perioden 2020 - 2024. Høringsfrist 23.11.2020.

Hjorteviltplanen omfatter alle hjorteviltartene i kommunen, elg og rådyr, i tillegg er det tatt med et kapittel om hjort, en art som kommune ser kan ha potensiale for å bli et jaktbart vilt i fremtiden.

 

I januar 2016 vedtok Miljødirektoratet ny forskrift om forvaltning av hjortevilt. Her er det i

§ 3 fastsatt at kommunen skal vedta målsetninger for utviklingen av bestandene av elg, hjort og rådyr. Målene skal blant annet ta hensyn til opplysninger om beitegrunnlag, bestandsutvikling, skader på naturmangfold, jord- og skogbruk og omfanget av viltulykker på veg og bane. Sammen med andre sentrale lover og forskrifter (naturmangfoldloven §1, viltloven §1, forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst, skogbruksloven §1 og

§9) er dette styrende for hjorteviltforvaltningen og bakgrunnen for at denne hjorteviltplanen er utarbeidet.

 

På bakgrunn av dette er det utarbeidet målsettinger for hjortevilt i kommunen, samt tiltak som bør gjennomføres for å oppnå fastsatte mål. Planen skal være styrende for forvaltning av hjortevilt i Engerdal, og den skal være et levende dokument som videreutvikles i takt med bestandsutviklingen og i samarbeid med lokale interessenter som valdsledere, jegere, interesseorganisasjoner og fagmiljøer.

 

Planen ligger vedlagt og sendes ut på høring til offentlig ettersyn med høringsfrist 23.11.2020.


Sist oppdatert: 26.10.2020 13:34:04