Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

​​​​​​​​​​​​​​ Kommunevåpen Logo - Engerdal nasjonalpark Nasjonalparkkomm​une


Stikkord A-Å | RSS | Facebook | Turistinfo​​​​

AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider

Høring – Tiltaksstrategier for tilskudd til SMIL og NMSK – 2014 – 2017

Skogsmaskin
Tiltaksstrategier for tilskudd til SMIL-NMSK legges ut på høring med høringsfrist 25.11.2013.

​Engerdal kommune sender med dette ut forslag til «Tiltaksstrategier for tilskudd til SMIL og NMSK 2014 – 2017». Strategiene er en lokal oppfølging av Regionalt miljøprogram for jordbruket i Hedmark 2013-2016, Regionalt skog- og klimaprogram for Hedmark 2013-2016 og Strategi for skog- og tresektoren i Hedmark og Oppland 2013-2016.

 

Bakgrunn:

I behandlingen av St.meld. nr. 19 (2001-2002) «Nye oppgaver for lokaldemokratiet – regionalt og lokalt nivå» ble det vedtatt av Stortinget at en rekke nye oppgaver innen landbruket skulle overføres til kommunen. Handlingsfriheten i kommunene skulle bli større til å utvikle miljø, kulturlandskap og næring ut fra lokale tilpasninger og prioriteringer.
 
Fra 1. januar 2004 ble midlene til spesielle miljøtiltak i jordbruket og til skogbruket overført til kommunene etter følgende forskrifter:
- Forskrift for spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL)
- Forskrift om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket (NMSK)
 
Midlene skulle benyttes til miljøtiltak og tiltak som tar sikte på å styrke og bygge ut næringsgrunnlaget på det enkelte bruk. Formålet med midlene var i første rekke å skape et lokalt landbrukspolitisk engasjement, samt bidra til mer målrettet og effektivisert bruk av midlene. Forutsetningene var at det skulle utarbeides flerårige strategier for bruken av midlene ut fra lokale prioriteringer og utfordringer.
 
Kommunene vedtok i 2005 strategiplaner for perioden 2005-2008, men ble forlenget til å vare ut 2009.
 
Høsten 2009 utarbeidet kommunene nye tiltaksstrategier for perioden 2010-2013. Det er igjen på tide for rullering av planen, og tiltaksstrategiene for de neste fire årene skal omfatte perioden 2014-2017.

 

 

Tiltaksstrategien skal inneholde:

• En bestemmelse av hovedutfordringer for landbruket i kommunen
• Målsettinger og prioriteringer for bruk av midler og tiltak de neste fire årene
• En beskrivelse av prosess/forankring i næringa, politisk forankring. Interkommunalt samarbeid m.v.
• En beskrivelse av sammenhengen med kommunens samlede miljøinnsats
• En beskrivelse av forholdet til regionale mål
 

Høringsfrist

Eventuelle merknader eller innspill til tiltaksstrategiene sendes Engerdal kommune innen 25. november 2013. . Alle som ønsker å sende inn høringsuttalelse til tiltaksstrategiene er velkommen til å gjøre dette. Høringsuttalelser kan sendes elektronisk til postmottak@engerdal.kommune.no eller ved å benytte elektronisk høringssvar som er tilgjengelig under mer informasjon.  Du kan også levere høringssvar på papir, men da må dette være kommunen i hende senest 25.11.
 
 

 

 

 Kontakter (utvalg)

Sist oppdatert: 20.05.2015 12:13:20