Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

​​​​​​​​​​​​​​ Kommunevåpen Logo - Engerdal nasjonalpark Nasjonalparkkomm​une


Stikkord A-Å | RSS | Facebook | Turistinfo​​​​

AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider

Forslag til planprogram for Klima- og energiplan 2019-2028 for Engerdal kommune - offentlig ettersyn og varsel om oppstart

Av: Gerd Øverstad Galten | Publisert: 05.07.2018 14:40:08 | Emneord (los) forsiden, Kunngjøring
Hånd med trær inni en lyspære

I medhold av plan- og bygningslovens § 11-13 sendes forslag til planprogram for Klima- og energiplan 2019 – 2028 ut på høring og legges ut til offentlig ettersyn. Samtidig varsles det om oppstart av planarbeidet, jfr. pbl. § 11-12. ​


Den gjeldende kommunedelplanen for klima og energi i Engerdal kommune ble vedtatt av kommunestyret den 09.06.2009. I kommunens planstrategi for 2016-2020 som ble vedtatt av kommunestyret den 22.09.2016, slås det fast at klima- og energiplanen skal revideres i løpet av 2018.

Revideringen følger en felles fremdriftsplan for energi- og klimaprosjektet i Sør-Østerdal og målsettingen er å vedta planen i mars-april 2019.

Den nye klima- og energiplanen vil utarbeides som en kommunedelplan og vil følge prosessreglene i plan- og bygningslovens kap. 11.

Som grunnlag for planarbeidet skal det jfr. pbl. § 4-1, utarbeides og vedtas et planprogram. Planprogrammet skal klargjøre rammer for det videre planarbeidet, blant annet for å styrke planprosessen med tidlig medvirkning, spesielt i forhold til grupper som antas å bli særlig berørt. Planprogrammet skal også fastsette fremdriften i arbeidet, og brukes som et verktøy for å avklare behovet for utredninger. Varsel om oppstart av planarbeidet skjer samtidig med at forslag til planprogram sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn.

Frist for å komme med innspill til planarbeidet, samt merknader til planprogrammet er: 16.08.2018. 
 
Forslag til planprogram finner du under mer informasjon til høyre.
 

Innspill kan sendes elektronisk til postmottak@engerdal.kommune.no, ved å benytte elektronisk høringssvar til høyre eller til Engerdal kommune, Engerdalsveien 1794, 2440 Engerdal.

Sist oppdatert: 16.08.2018 00:51:08