Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

​​​​​​​​​​​​​​ Kommunevåpen Logo - Engerdal nasjonalpark Nasjonalparkkomm​une


Stikkord A-Å | RSS | Facebook | Turistinfo​​​​

AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider

Forskrift om snøscooterløyper – nytt høringsforslag

Av: Gerd Øverstad Galten | Publisert: 27.06.2016 15:06:26 | Emneord (los) forsiden, Kunngjøring
snøscootere

Formannskapet vedtok i møte den 21.06.2016 å sende ut et nytt forslag til forskrift om snøscooterløyper med tilhørende løypekart jf. § 4a i motorferdselforskriften på høring og offentlig ettersyn i 6 uker. Det legges opp til at ordningen skal evalueres.

Det nye løypeforslaget er betydelig redusert og omfatter nå ca 220 km snøscooterløyper. Noen løyper er lagt om, mens det er lagt inn nye løyper til bl.a Sømådal og Heggeriset. Noen av løypene har også fått nye betegnelser og løypenr. For detaljer om endringene viser vi til konsekvensutredningen.

 

Høringsdokumentene omfatter:

   

 • Særutskrift fra Formannskapets behandling den 21.06.2016.
 •  

 • Forslag til forskrift om snøscooterløyper i Engerdal kommune
 •  

 • Løypekart
 •  

 • Kartutsnitt Veslebuvika og Litlrøåsen hytteområde
 •  

 • Kartutsnitt for grender i kommunen
 •  

 • Merknadsbehandling av høringsuttalelser
 •  

 • Konsekvensutredning
 •  

 • Støyutredning (sjablong - støyanalyse)

 

 • Detaljert støyutredning

   

 

Høringsfristen er forlenget til fredag 26. august 2016.

 

Høringsuttalelser kan sendes elektronisk, alternativt på e-post til postmottak@engerdal.kommune.no eller per post til Engerdal kommune, Engerdalsveien 1794, 2440 Engerdal.

 

Dersom noen grunneiere/rettighetshavere ikke har mottatt brev med godkjenning/avslag på løyper som berører deres eiendommer så ber vi om at det tas kontakt med kommunen.

 

Sist oppdatert: 27.08.2016 00:53:01