Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

​​​​​​​​​​​​​​ Kommunevåpen Logo - Engerdal nasjonalpark Nasjonalparkkomm​une


Stikkord A-Å | RSS | Facebook | Turistinfo​​​​

AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider

Kulturvern

​​​​​ Ivrig gransking av prøvestikk.jpg Det offentlige kulturminnevernarbeide skjer i et samarbeid mellom kommune, fylkeskommunen og staten (Riksantikvaren, Kulturdepartementet og Miljøverndepartementet). Hovedansvaret for vern og forvaltning av lokale kulturminner ligger imidlertid hos den enkelte kommune. De offentlige myndigheter arbeider skjer først og fremst gjennom forvaltning av ulike lover innenfor området.
Grunneierne har et stort ansvar i forhold til å sikre at kulturminner ikke blir fjernet eller ødelagt.
 
Det finnes i Engerdal en rekke kulturminner spredt over hele kommunen. En må i tillegg anta at det fremdeles finnes en rekke kulturminner som ikke enda er oppdaget. Senest i september 2007 ble det funnet rester av en type steinalderboliger som aldri tidligere er registrert i denne delen av regionen. Kulturvernmyndighetene er derfor svært takknemlig for alle tips og meldinger om mulige kulturminner. Vi får jevnlig meldinger om slike, og disse blir befart og registrert.
 
Det er mange kulturminner knyttet til forskjellige virksomheter og epoker.
 
Det er funnet steinalderboplasser blant annet flere steder rundt Femunden og det er registrert et betydelig antall dyregroper og sammenhengende fangstanlegg. Det seneste funnet ble gjort i september 2007 ved utløpet av Gløta. Det ble der funnet to ”groptufter”
 
Av mer kjente funn må også nevnes mannsgrava ved Fjellguttusjøen og kvinnegrava ved Husfloen. Begge disse er fra ca 800 ekr.
 
Det finnes også rester etter jernblestringsanlegg, og jern var sannsynligvis en viktig produksjonsvare i kommunen.
 
Det mest vanlige kulturminnet å finne i utmarka i Engerdal er kullmilebotner. I forbindelse med virksomheten ved Røros Verk ble det brent på hundrevis av kullmiler , spesielt i nordre del av kommunen. I forbindelse med Rørosverket ble det også etablert smeltehytter både ved Femundshytten og på Drevsjø. Femundshytten ligger innenfor det området som man nå arbeider med å få innlemmet i Uneskos verdensarvområde.
 
Et av de mest kjente kulturminnene fra nyere tid er stenlekehusene ved Skjæråsen. Stenlekehusene ble sannsynligvis bygget av barn på gjeting først på 1800-tallet og ble kåret til Engerdal kommunes kulturminne i forbindelse med det nasjonale kulturminneåret og kulturminnestafetten i 1997.
 
Tømmerrenna ved Sorken og kurerhytta ”Rævhølet” er andre kulturminner som er restaurert og som Engerdal museum har et ansvar for.
 
Samiske kulturminner finnes også over store deler av den nordre delen av kommunen. Her er det gjennomført en del registreringer, men det er fremdeles et arbeid i gang med å videreføre disse.

 Kontakt oss

 Aktuelt

Alle
Nyheter
Fant ingen nyheter merket med valgt interesseområde
 
Sist oppdatert: 27.05.2015 15:35:43