Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

​​​​​​​​​​​​​​ Kommunevåpen Logo - Engerdal nasjonalpark Nasjonalparkkomm​une


Stikkord A-Å | RSS | Facebook | Turistinfo​​​​

AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider

Ny kommunal akutt døgnenhet

Av: Gerd Øverstad Galten | Publisert: 21.01.2016 09:44:18 | Emneord (los) forsiden, Sykehjem
Døgnenhet

​Gry Løvlund, Oddmund Myhr og Thomas Pedersen er tre av sykepleierne på kommunal akutt døgnenhet i Trysil.

Foto: Linda Brenden Kristiansen

Fra 1. desember 2015 har Trysil og Engerdal en kommunal akutt døgnenhet (KAD) med to senger i 2. avdeling på Trysil sykehjem.​

2. avdeling er oppgradert med eget laboratorium og medisinskteknisk utstyr. Det er sykepleierne på avdelingen som har ansvaret for KAD-pasientene.

Gledet seg

- Men alle ansatte i korttidsavdelingen kjenner til øyeblikkelig hjelp-tilbudet og kan bistå med nødvendig hjelp knyttet opp til de ulike faggruppene. Personalet har sett fram til oppstarten av det nye tilbudet i et faglig spennende miljø, sier avdelingsleder Linda Brenden Kristiansen og beskriver tilbudet slik:

Kommunens ansvar

Kommunen har ansvar for å gi øyeblikkelig hjelp. Det står i lov om kommunale helse- og omsorgstjenester: Kommunen skal sørge for tilbud om døgnopphold for helse- og omsorgstjenester til pasienter og brukere med behov for øyeblikkelig hjelp. Plikten gjelder kun for de pasienter og brukere som kommunen har mulighet til å utrede, behandle eller yte omsorg til.

Bedre for pasientene

Sentrale mål er å bedre pasientforløp og å gi tjenester nærmere der pasienten bor. Tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp i kommunen handler om at oppgaver overføres fra spesialisthelsetjenesten til kommunene, og at kommunene skal ivareta pasienter som tidligere ville blitt lagt inn akutt i sykehus.

Like godt eller bedre

Tilbudet skal være kvalitativt like godt eller bedre enn eksisterende tilbud i spesialisthelsetjenesten. Målet er å redusere antall øyeblikkelig hjelp-innleggelser i spesialisthelsetjenesten generelt og spesielt innenfor inklusjonskriteriene. Det gjøres ved å behandle flere innbyggere i kommunehelsetjenesten, og ved at hele eller større deler av pasientforløpet foregår i kommunen.

KAD-sengene

Det er inngått et interkommunalt samarbeid mellom Engerdal og Trysil kommuner om to KAD-senger som er tilgjengelige og operative fra 1. desember 2015. Der tar vi sikte på at pasientene skal kunne behandles og observeres for sin helsetilstand innen 72 timer.

Klare diagnoser

Videre må det foreligge en avklart diagnose og et funksjonsnivå som er vurdert av lege. Pasientene må være 16 år eller eldre. Fastlegene eller vakthavende lege i Trysil og Engerdal samt Sykehuset Innlandet kan legge pasienter inn på KAD-plassene.

 

Tekst:  Grete Myrvold Rydje, Trysil kommune

Foto: Linda Brenden Kristiansen, Trysil kommune

 Kontakter (utvalg)

Sist oppdatert: 21.01.2016 10:03:34