Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

​​​​​​​​​​​​​​ Kommunevåpen Logo - Engerdal nasjonalpark Nasjonalparkkomm​une


Stikkord A-Å | RSS | Facebook | Turistinfo​​​​

AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider

Miljørettet helsevern

​​​​ miljørettet helsevern - lege undersøker jordkloden.jpg Miljørettet helsevern er beskrevet i folkehelseloven, og omfatter biologiske, kjemiske, fysiske og sosiale miljøfaktorer som kan virke inn på helsen. De vanligste problemstillinger innen miljørettet helsevern er støy, luftforurensning og ulykkesrisiko. Også sosiale miljøfaktorer er tatt med, for eksempel knyttet til bo- og oppvekstmiljø.
 
 

Noen av de vanligste slike faktorer kan nevnes her:

·         Støy fra veitrafikk, fly eller tog, industribedrifter og annen virksomhet
·         Forurensning av luft, jord og vann, herunder illeluktende utslipp
·         Avløp fra sanitæranlegg etc.
·         Drikkevann og badevann
·         Hygiene i offentlige bygninger etc.
·         Avfall og renovasjon
·         Skadedyr
·         Stråling, herunder radon
·         Inneklima bl.a. i skoler og barnehager
·         Tobakksrøyking
·         Smittevern
 
Kommunelegen har ansvaret for at det føres tilsyn i samsvar med en egen Forskrift for miljørettet helsevern.
Spørsmål og klagesaker innen miljørettet helsevern skal rettes til kommuneoverlegen, eller til miljøhygieniker v/Miljørettet helsevern Sør-Østerdal. Kommunelegen har fullmakt til å fatte vedtak, og kan be om informasjon, foreta granskning og eventuelt gi pålegg om retting. Manglende oppfølging av slike vedtak kan føre til tvangsmulkt, evt. straff. Ved overhengende helsefare kan kommunestyret (eller kommunelegen i hastesaker) fatte vedtak om stansing av virksomhet.
Eventuell klage på slike vedtak skal videresendes til fylkesmannen tar endelig beslutning.

 Kontakt oss

Sist oppdatert: 17.06.2015 12:25:48