Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

​​​​​​​​​​​​​​ Kommunevåpen Logo - Engerdal nasjonalpark Nasjonalparkkomm​une


Stikkord A-Å | RSS | Facebook | Turistinfo​​​​

AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider

Hjemmetjenesten

​​​ Matservering hjemmetjeneste.jpgFormål

I henhold til Lov helsetjenesten i kommunene § 2-1: Enhver har rett til nødvendig helsehjelp i den kommunen der han bor eller midlertidig oppholder seg. Helsetjenesten skal gi den som søker eller trenger helsehjelp, de opplysninger vedkommende trenger for ivareta sin rett og se til at det ikke påføres unødig utgift, tap, tidsspill eller uleilighet”.

 

Tjenester som tildeles etter Lov om helsetjenesten i kommunene, er gratis.

 
Har du hatt hjemmesykepleie i 3 mnd eller mer, har du rett til gratis offentlig tannhelsetjeneste.
 
Hjemmebaserte tjenester i Engerdal har som mål å være en forutsigbar og fleksibel tjeneste, med høy faglig kvalitet.

Hva kan du forvente

  • vurderingsbesøk av sykepleier innen 14 dager etter henvendelse eller søknad.
  • sammen med søker, eller representant for denne, kartlegges behovet for tjenester.
  • etter vurderingsbesøket, vil søker få skriftlig vedtak innen 3 uker.
  • formell saksbehandling skal ikke hindre at en får hjelp raskt.
  • informasjon, råd og veiledning om dine rettigheter i h.t. aktuelt lovverk og søknader.
 
Klageadgang
Informasjon om klageadgang fremgår av vedtak.
Hjemmesykepleie kan omfatte:      

  • informasjon til pasient og/eller pårørende for å kunne være med på valg i forhold til de tjenester som vi tilbyr
  • et faglig forsvarlig helsetilbud utformet i samarbeid med søker og/eller pårørende
  • hjelp til forebygging av helseskader, rehabilitering, pleie og omsorg i samarbeid med andre faggrupper
 
Hjemmet ditt – vår arbeidsplass
Det kan være nødvendig å installere hjelpemidler i hjemmet.
 
Brukeren skal sørge for at personalet har lett adgang til hjemmet. Det skal være utvendig lys, snø skal være ryddet og veien strødd når forholdene krever det.
 
Husdyr skal stå i bånd eller oppholde seg utenfor det området hvor personalet ferdes for å utføre arbeidet.
 
Brukere som røyker anmodes om å vise hensyn til at vårt personale skal ha et godt og røykfritt arbeidsmiljø.
 
Personalet skal kun arbeide i hjemmet når brukeren selv er tilstede.
Personalet har taushetsplikt, jfr. Lov om sosiale tjenester §8.8, Forvaltningsloven §13-13 og Lov om helsepersonell §§ 21-29, Lov om pasientrettigheter §3-6.
 
Personalet har ikke anledning til å ta imot gaver eller penger fra brukeren jfr. Lov om helsepersonell § 9.

 Kontakt oss

Sist oppdatert: 13.01.2021 15:41:05