Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

​​​​​​​​​​​​​​ Kommunevåpen Logo - Engerdal nasjonalpark Nasjonalparkkomm​une


Stikkord A-Å | RSS | Facebook | Turistinfo​​​​

AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider

Stengte barnehager og skoler

Av: Gerd Øverstad Galten | Publisert: 16.03.2020 15:41:21 | Emneord (los) corona, forsiden
Barn%20på%20tur

Barnehagene og EBUS er stengt. Tiltaket gjelder i første rekke i 14 dager. Dette er gjort i forhold til regjeringens vedtak 12.mars 2020. Målet er å hindre smittespredning av koronaviruset. I første omgang vil det holdes stengt til 26. mars 2020. Dette kan bli forlenget.

EBUS vil etter beste evne gi opplæring via fjernundervisning til elevene som er hjemme. Det kan ta noen dager før alt er på plass.

Vedtaket gjelder:

·         Barnehagene

·         EBUS

·         SFO

·         Kulturskolen

·         Fjellheimen

·         Voksenopplæring

 

Foreldre bes følge med på informasjon som kommer både fra kommunen og den enkelte skole og barnehage. Har du spørsmål, så ta kontakt på telefon, sms eller e-post.

EBUS, ass.rektor – Elin priv. 9095 5798, mail eos@engerdal.kommune.no
Engerdal barnehage – Katrine priv. 4820 2632, mail ksk@engerdal.kommune.no
Drevsjø barnehage – Berit jobb 9909 4753/priv.9578 3846, mail bso@engerdal.kommune.no

 

EBUS og barnehagene er likevel åpen for noen barn og elever

 

EBUS og barnehagene skal sørge for tilbud til barn med foreldre i definerte kritiske samfunnsfunksjoner og barn med særlige behov.

Barna skal holdes hjemme fra barnehage og skole. Unntaket gjelder for familier der begge foreldrene har yrker som ivaretar samfunnskritiske oppgaver og som trenger et tilbud om barnepass til barn under 12 år. Rett til tilsyn gjelder bare hvis begge foresatte har yrker som vurderes å ha en kritisk samfunnsfunksjon. Er man alene med omsorgen for barnet, holder det at den ene forelderen inngår i denne gruppen.

Erna Solberg presiserte i sin pressekonferanse lørdag kveld 14.mars –

«Intensjonen er at dette er et hjelpetiltak for de som ikke har annen type omsorg. Selv om du har en samfunnskritisk jobb, så betyr ikke det at du ikke først skal lete etter andre måter at barnet kan ha omsorg på enn at du putter det inn i en kommunal barnehage. Det gjør vi fordi at det hvis alt for mange barn er i de barnehagene så mister vi litt av effekten. Derfor så er det viktig å si at dette er for de som ikke har annen omsorgstilbud. Så gjøres det noen spesifiseringer av disse, både av hvem som er i disse samfunnskritiske oppgavene, hva man har avdekket av disse spørsmålene, men hvis du er to foreldre og en er hjemmekontor og den andre er i samfunnskritisk oppgave. Ja da blir det den som har hjemmekontor som må bør ta ansvar. Også fordi at barn av helsepersonell ikke skal bli smittet.»

Jo flere samlet på et sted, desto større blir smittefaren. Det kan gjøre at flere foreldre blir smittet. Dukker det opp smittetilfeller i barnehagene eller EBUS, vil alle barn og ansatte som var til stede bli satt i karantene.

 

Barnehagene og EBUS vil sende ut en behovsundersøkelse for å kartlegge behovet for tilsyn.


Vi har tillit til at foresatte som hevder de har samfunnskritiske roller, har det. Samtidig ber vi om at behovet vurderes strengt fra foreldrenes side. Er alternative løsninger vurdert?

UDIR sendte ut en presisering 15.mars, https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/ , der dem skriver bl.a. at terskelen for å få tilbud ligger høyt av hensyn til smittevern og tilbudet skal begrenses så mye som mulig. Der det ikke finnes andre muligheter for barnepass. Arbeidsgiver må på forespørsel kunne bekrefte at foresatte er personell i kritisk samfunnsfunksjon og/eller har virksomhetskritisk oppgave.

Når det gjelder barn med særskilte behov, vil EBUS og barnehagene ta kontakt med dem det gjelder og gjøre avtaler med dem.

 

Ansatte og barn/elever med minste tegn til luftveisinfeksjon skal holde seg hjemme j.fr FHI oppfordring 16.03.20

Barn til ansatte i samfunnskritiske funksjoner

Beredskapsgruppa i kommunen har i samarbeid med EBUS og barnehagene sett på føringene for samfunnskritiske funksjoner, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap sin rapport «Samfunnskritiske funksjoner» (2016) og kommet frem til følgende i vår kommune så langt. Dette bildet kan endre seg raskt og det blir gjort fortløpende vurderinger, så listen er ikke uttømmende.

Liv og helse

Tjenester som er definert som helse- og omsorgstjeneste, eller tjenester som må opprettholdes for å forhindre dødsfall, skader eller sykdom. Dette inkluderer barnevern.

·         ansatte innenfor Helse og velferd

·         renhold

·         ambulanse

Kritisk infrastruktur

Tjenester definert som kritiske samfunnsfunksjoner.  Inkluderer forsyningssikkerhet (som mat, drivstoff, medisiner), vann- og avløp, kraftforsyning, finansielle tjenester, elektroniske kommunikasjonstjenester, transport, satellittbaserte tjenester.  

  • Sjåfører av viktig varetransport, buss og taxi
  • Nødvendig snøbrøyting og vegvedlikehold
  • butikk- og bensinstasjonsansatte
  • SSIE
  • ansatte i sentrale administrative funksjoner
  • personer som arbeider med husdyrproduksjon
  • veterinærer som arbeider med husdyr

 

Styringsevne

Tjenester som virksomheter er avhengige av for å kunne utøve kriseledelse. Inkluderer forsvar. Dette inkluderer ansatte i barnehager og skoler.

·         Kriseledelsen

·         sivilforsvaret og HV hvis dem blir utkalt

·         ansatte i barnehager og skoler som må møte på jobb for å gi omsorgstilbud til barn

Befolkningens sikkerhet

Tjenester som må opprettholdes for å ivareta grunnleggende sikkerhet for befolkningen. Inkluderer lov og orden, redningstjenester, IKT sikkerhet, forurensningsberedskap, meteorologiske tjenester, overvåkning av flom- og skredfare.  

·         Politi og brann

·         IKT-ansatte

·         Ansatte ved PLANTE hvis det oppstår krisesituasjoner

 

 

Betaling av SFO, barnehage og kulturskole

Det skal ikke betales for tilbud dere ikke får i denne perioden det blir stengt. Det vil bli ordnet opp i etterhvert som vi ser hvor lenge denne perioden vil vare.
Ber om at faktura for mars blir betalt og så blir det rettet opp i neste faktura som blir sendt ut.

 

Sist oppdatert: 16.03.2020 15:43:08