Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

​​​​​​​​​​​​​​ Kommunevåpen Logo - Engerdal nasjonalpark Nasjonalparkkomm​une


Stikkord A-Å | RSS | Facebook | Turistinfo​​​​

AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider

Kommersiell overnatting og overnatting i campingvogn/bobil i Engerdal kommune

Av: Gerd Øverstad Galten | Publisert: 27.03.2020 12:10:23 | Emneord (los) corona, forsiden
bilde%20campingvogn

​Engerdal kommune har tidligere opplyst på sine hjemmesider at all kommersiell overnatting er forbudt i medhold av smittevernloven §4-1 bokstav b. Vi begrunnet tiltaket i redusert smittespredning og så dette i sammenheng med forskrift om forbud mot opphold på fritidseiendom. Vi ser imidlertid i etterkant at vedtaket ikke er godt nok begrunnet i smittevernhensyn og at forbudet mot kommersiell overnatting ikke var tilstrekkelig begrunnet i medisinfaglige smitteverntiltak. 

I etterkant har også regjeringen endret sin begrunnelse rettet mot «hytteforbudet» fra å begrense spredning av smitte – til å omhandle reduksjon av den totale belastningen på helsetjenesten i de små kommunene.

Etter en ny vurdering anses ikke det generelle forbudet mot kommersiell overnatting å være tjenlig etter en helhetsvurdering og heller ikke nødvendig av hensyn til smittevernet.

For å forsinke spredning av Covid-19 og for å opprettholde nødvendig kapasitet i helsetjenesten er følgende vedtak fattet av kommunelegen med hjemmel i smittevernlovens §4-1, bokstav d.;

Engerdal kommune forstår «fritidseiendommer» slik det er beskrevet i forskrift om karantene, isolasjon og forbud mot opphold på fritidseiendommer §5, at det innebefatter også campingvogner som står fast på helårsplasser med spikertelt.

Overnatting i slik campingvogn sidestilles med fritidseiendom og omfattes dermed av forskrift. Dette gjelder ikke personer med bostedsadresse i Engerdal.

Når det gjelder annen camping med bobil, telt eller campingvogn i forbindelse med fritidsreise er ikke dette omfattet av forskrift, men Engerdal kommune oppfordrer likevel på det sterkeste at folk holder seg hjemme og unngår å krysse kommunegrenser når dette ikke er strengt nødvendig.

Forskriften forvaltes av politiet og ikke av kommunen.

Kommersiell overnatting er tillatt for kommunens egne innbyggere og for personer som kan dokumentere at de har arbeidssted i kommunen.

 

Vedtaket gjelder i første runde til 13.april 2020. 

Sist oppdatert: 27.03.2020 12:16:46