Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

​​​​​​​​​​​​​​ Kommunevåpen Logo - Engerdal nasjonalpark Nasjonalparkkomm​une


Stikkord A-Å | RSS | Facebook | Turistinfo​​​​

AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider

Åpning av barnehagene skjer 20. april

Av: Gerd Øverstad Galten | Publisert: 16.04.2020 16:26:14 | Emneord (los) forsiden, corona
barneahgedagen%202020%20-%20hjerte%202020
Denne uken planlegges det for fullt i barnehagene våre for en trygg, god og gradvis åpning fra 20. april.


​​

Redusert åpningstid
Denne uken planlegges det for fullt i barnehagene våre for en trygg, god og gradvis åpning fra 20. april. For å få dette til godt, er det bestemt noe redusert åpningstid de to første ukene. Slik får vi til større voksentetthet og kan følge opp tiltak som mindre grupper, hygiene og smittevern på en tryggest mulig måte. I løpet av uke 18 blir det gjort ny vurdering for åpningstiden fra mai.

 • Åpningstiden blir 08:00 – 16:00 – gjelder både Engerdal og Drevsjø barnehage

clip_image002

Det er trygt å komme til barnehagen

De nasjonale helsemyndighetene har vurdert at det er trygt å drive barnehage selv om vi ikke klarer å overholde samme avstand og gruppestørrelser som gjelder ellers i samfunnet vårt akkurat nå. Helsemyndighetene mener dette er trygt så lenge syke holder seg hjemme, vi reduserer smittefaren ved god håndhygiene og renhold, og reduserer kontakten mellom personer. Folkehelseinstituttet er tydelig på at faren for smitte og sykdom blant barn er veldig liten.

Både foreldre, foresatte og barn skal være trygge på at det er forsvarlig at barna går i barnehagen igjen. De ansatte får opplæring fra helseansatte i gjennomføring av nødvendige smitteverntiltak og har fått egen veileder som skal følges nå ved åpning av barnehagene. Videre er det viktig at foreldre og foresatte bidrar til å gjennomføre smitteverntiltakene i samsvar med veilederen og rutinene i de enkelte barnehagene. God dialog blir viktig og vi løser dette sammen, på en tryggest mulig måte for oss alle.

Fylkesmann Knut Storberget skriver bl.a i et innlegg at
            «Foreldre må akseptere at barnehagen er mer restriktive når det gjelder sjuke barn, og  
             at det kan være nye regler ved levering og henting. Barnehagene kan velge å tilby     
             kortere åpningstider og andre tiltak for å sikre at det er nok voksne på jobb til enhver
             tid. Barnehagehverdagen vil bli annerledes både for store og små.»

https://www.fylkesmannen.no/innlandet/helse-omsorg-og-sosialtjenester/smittevern/coronavirus/-trygt-a-vende-tilbake-til-barnehagene/


Gå på baller.pngclip_image004

Smittevernstiltak
For å begrense smitten under en kontrollert gjenåpning av barnehager, setter vi i gang en rekke tiltak j.fr. veilederen:
Formålet med rådene er å begrense og forsinke utbrudd av covid-19. De tre grunnpilarene for å bremse smittespredning er:

 1. Syke personer skal ikke være i barnehagen
 2. God hygiene
 3. Redusert kontakthyppighet mellom personer


1. Syk eller ikke?
Barn, foresatte og ansatte kan komme i barnehagen:

 • Når de ikke har symptomer på sykdom.
 • Ved gjennomgått luftveisinfeksjon, kan barn og ansatte komme tilbake etter at de har vært symptomfrie i 1 døgn.
 • Hvis en i husstanden har symptomer på luftveisinfeksjon, men ikke har påvist covid-19, kan barnet og den ansatte møte i barnehagen som normalt. Disse skal imidlertid gå hjem fra barnehagen dersom de får symptomer (se under).
 • Barn og ansatte med typiske symptomer på pollenallergi (kjent pollenallergi, rennende nese med klart nesesekret, rennende/kløende øyne) kan møte i barnehagen.
 • Mange barn har ofte rennende nese uten andre symptomer på luftveisinfeksjon, og særlig etter at de har vært ute. Disse barna kan komme i barnehagen såfremt barnet er friskt.
 • Foresatte som er friske og ikke har symptomer på luftveisinfeksjon, kan følge og hente barna sine i barnehagen som normalt.

Når skal barn, foresatte og ansatte ikke møte i barnehagen?

 • Barn og ansatte med luftveissymptomer:
  Barn og ansatte skal selv med milde luftveissymptomer og sykdomsfølelse, ikke møte i barnehagen. De skal holde seg hjemme til de har vært symptomfrie i 1 døgn.
 • Barn eller ansatte som har bekreftet covid-19:
  Skal være i isolasjon. Det er helse- og omsorgstjenesten som beslutter hvem som skal være i isolasjon etter råd gitt av Folkehelseinstituttet - www.fhi.no/coronavirus/

 plansje covid 19.png

Beskrivelse av bildet kommer snart!

For mer informasjon se:

https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/barnehage/smitteforebyggende-tiltak/syke-personer-skal-ikke-vare-i-barnehagen/

2. Tiltak hygiene

Barnehagene jobber med rutinene for:

 • God hånd- og hostehygiene
 • Godt renhold
 • Forsterket renhold på utsatte områder – som stellerom, kjøkken, toaletter, potter, bord, stoler, leker mm.
clip_image008

lek med instrument.jpg 

3.Redusert kontakthyppighet

Fysisk kontakt:
Behovet for nærhet og omsorg hos barna skal selvsagt ivaretas. Etter så lang stengeperiode vil noen barn har spesielt behov for nærhet. Ansatte bør vaske hender etter kos og trøsting.

Tetthet i grupper:

 • Barnehagene fordeler barna i faste, mindre grupper (kohorter) og med faste ansatte så langt det lar seg gjøre. Disse gruppene skal være sammen ute og inne.
 • Sitte med god avstand til hverandre ved bordene.
 • Økt bruk av utetid.

På starten og slutten av dagen:

 • Kartlegge og planlegge ulike oppmøte- og hentetider for å unngå trengsel i garderoben
 • Færrest mulig foresatte inn i barnehagen hvis ikke det er nødvendig. Her må likevel hensyn til barnets behov for trygghet veie tyngst.

Begrense deling av mat og matpakker:

 • Barna skal ikke dele mat og drikke.
 • Barna må ha med egne matpakker inkl.drikke de første 14 dagene. Blir gjort ny vurdering av dette tiltaket før 1.mai.

 1. Mer detaljert informasjon om gjennomføringen av tiltakene vil bli delt med foreldre og foresatte fredag 17.april på Mykid.


clip_image010leker.jpg

Barn med kroniske sykdommer

Utfra kunnskapsgrunnlaget vi har nå, ser det ut til at risikoen for alvorlig Covid-19 er svært lav både hos barn generelt og hos barn med kroniske sykdommer og/eller redusert immunforsvar.
Norsk barnelegeforening har i samråd med Folkehelseinstituttet utarbeidet en oversikt over ulike diagnoser hos barn og unge og om det eventuelt skal tas spesielle hensyn. Norsk barnelegeforening mener at de aller fleste barn med kroniske sykdommer kan og bør gå i barnehage og skole.

·         Ta kontakt med fastlegen hvis dere lurer på noe rundt dette.

https://www.legeforeningen.no/contentassets/14b5140eb743406aa07b3e3b0912fe70/coronavirus_vurdering-av-barn-med-kronisk-sykdom-og-skoleapning-140420.pdf

Barnehagen og foresatte kan se på mulighetene for å tilrettelegge slik at disse barna kan møte i barnehagen. Mulige tiltak kan for eksempel være at barnet kun møter i barnehage i utetiden eller at det opprettes små grupper rundt det ene barnet (2-3 barn).

Her finner dere flere råd og informasjon til risikogrupper og deres pårørende

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/risikogrupper/?term=&h=1

Det meste av denne informasjonen er hentet fra «Veileder om smittevern i barnehager under covid-19 utbruddet 2020»

https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/barnehage/

​ 

Sist oppdatert: 17.04.2020 13:51:08