Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

​​​​​​​​​​​​​​ Kommunevåpen Logo - Engerdal nasjonalpark Nasjonalparkkomm​une


Stikkord A-Å | RSS | Facebook | Turistinfo​​​​

AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider

Rehabilitering av avløpsanlegget i Engerdal Østfjell

Av: Gerd Øverstad Galten | Publisert: 13.02.2020 10:25:40 | Emneord (los) forsiden, ostfjell
Østfjellveien%2019.03.20

​Anleggsarbeidene for rehabilitering av VA-anlegget i Engerdal østfjell har nå startet opp.

​Oppdatering 19.05.2020:

De to nordligste traséene i H-området, langs Østfjellveien og fra Østfjellveien via Skarvlia, er i hovedsak ferdige, med unntak av oppussing som vil skje noe senere. Etter planen vil hyttene langs disse traséene bli tilknyttet det nye ledningsnettet i løpet av ca. 14 dager.

Entreprenøren vil varsle hytteeiere direkte dersom dette anses som nødvendig.

Traséene som i hovedsak går langs Nordskarven og Grubba er neste delene av ledningsnettet som nå vil bli rehabilitert.

 

Oppdatering 19.03.2020:

Arbeidet med utskifting av avløpskummene mellom renseanlegget og opp til H-området er nå for det meste utført.

I de neste ukene vil arbeidet med utskifting av kummer og ledningsnett i området langs Østfjellveien og ned til område ved Nordskarven fortsette som før.

Det samme vil skje på ledningsstrekket fra Østfjellveien via Skarvlia og ned til hovedledningen vest for H-området.

NB! De som ikke har sendt e-postadresse og tlf.nr. til kommunen bes om å sende dette til:

postmottak@engerdal.kommune.no

 

Oppdatering 05.03.2020: 

Utskifting av kummer og ledningsnett i området langs Østfjellveien har pågått siden oppstart, og dette arbeidet vil fortsette i nærmeste tiden framover.
Det er en del fjell i området som gjør at framdriften ikke er særlig stor.

Arbeidet med utskifting av avløpskummer mellom renseanlegget og H-området har pågått parallelt med arbeidet i Østfjellveien.
Det er skiftet ut bortimot halvparten av de gamle kummene med nye kummer, og arbeidet med dette vil derfor fortsette.

 

Oppdatering 13.02.2020:

Disse arbeidene pågår på 2 steder.

Dette gjelder utskifting av kummer for avløp tilknyttet hovedledningen fra renseparken (renseanlegget) og nordover til H-området.

Samtidig er arbeidet i gang med utskifting av hovedledning både for vann og avløp samt kummer lengst mot nord i H-området.

Se skisse under mer informasjon til høyre.

Blå heltrukken linje markerer hovedledning for vann.
Rød stiplet linje markerer hovedledning for avløp.

Vi tar forbehold om feil i kartet.

Entreprenør, VS Entreprenør AS, vil varsle den enkelte hytteeier under arbeidet når dette anses å være nødvendig.

Det er etablert riggplas i området ved kafeterian i østfjellet.

 

De som ikke har sendt e-postadresse og tlf. nr. til kommunen bes om å sende dette til:

postmottak@engerdal.kommune.no.

 

 Mer informasjon

Sist oppdatert: 19.05.2020 11:17:16