Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

​​​​​​​​​​​​​​ Kommunevåpen Logo - Engerdal nasjonalpark Nasjonalparkkomm​une


Stikkord A-Å | RSS | Facebook | Turistinfo​​​​

AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider

Rehabilitering av avløpsanlegget i Engerdal Østfjell

Av: Gerd Øverstad Galten | Publisert: 13.02.2020 10:25:40 | Emneord (los) forsiden, ostfjell
Østfjellveien%2019.03.20

​Anleggsarbeidene for rehabilitering av VA-anlegget i Engerdal østfjell har nå startet opp.

Oppdatering 30.06.2020:

Arbeidet med legging av nye hovedledning for vann og avløp for de to nordligste traséene i H-området er nå utført. Oppussing vil etter planen være ferdig i løpet av uke 28. Traséene vil bli forsøkt tilbakeført til slik de var så godt dette lar seg gjøre. Hyttene langs disse strekningene er nå tilknyttet hovedledningsnettet og det er utført kloring av vannet.

Vi ønsker å gjøre oppmerksom på at det kan forekomme misfarging av vannet og luft i ledningene etter tilkobling til hovedvannledningen. Det er naturlig at dette kan skje etter omkoblinger fra gammelt til nytt ledningsnett. Misfarging er ikke helsefarlig og vil forsvinne etter kort tid.

Arbeidet med rehabilitering av traséene som i hovedsak går langs Nordskarven og Grubba er allerede godt i gang.

Etter at arbeidet i H-området er avsluttet vil arbeidet med rehabilitering av avløpsnettet for G-området starte opp. Dette arbeidet forventes å starte opp etter ferien, d.v.s. i begynnelsen av august.

Når det gjelder framtidig vannforsyning for østfjellet er ikke dette endelig avklart. Det viste seg at opprinnelig plan med borebrønner ved eksisterende inntak ble mere kostbart enn det forprosjektet tilsa. Vi jobber nå med en løsning der borebrønnene plasseres ved vannforsyningsanlegget for J-området, men pr. dags dato er det ikke konkludert hva endelig løsning vil bli.
 

Oppdatering 19.05.2020:

De to nordligste traséene i H-området, langs Østfjellveien og fra Østfjellveien via Skarvlia, er i hovedsak ferdige, med unntak av oppussing som vil skje noe senere. Etter planen vil hyttene langs disse traséene bli tilknyttet det nye ledningsnettet i løpet av ca. 14 dager.

Entreprenøren vil varsle hytteeiere direkte dersom dette anses som nødvendig.

Traséene som i hovedsak går langs Nordskarven og Grubba er neste delene av ledningsnettet som nå vil bli rehabilitert.

 

Oppdatering 19.03.2020:

Arbeidet med utskifting av avløpskummene mellom renseanlegget og opp til H-området er nå for det meste utført.

I de neste ukene vil arbeidet med utskifting av kummer og ledningsnett i området langs Østfjellveien og ned til område ved Nordskarven fortsette som før.

Det samme vil skje på ledningsstrekket fra Østfjellveien via Skarvlia og ned til hovedledningen vest for H-området.

NB! De som ikke har sendt e-postadresse og tlf.nr. til kommunen bes om å sende dette til:

postmottak@engerdal.kommune.no

 

Oppdatering 05.03.2020: 

Utskifting av kummer og ledningsnett i området langs Østfjellveien har pågått siden oppstart, og dette arbeidet vil fortsette i nærmeste tiden framover.
Det er en del fjell i området som gjør at framdriften ikke er særlig stor.

Arbeidet med utskifting av avløpskummer mellom renseanlegget og H-området har pågått parallelt med arbeidet i Østfjellveien.
Det er skiftet ut bortimot halvparten av de gamle kummene med nye kummer, og arbeidet med dette vil derfor fortsette.

 

Oppdatering 13.02.2020:

Disse arbeidene pågår på 2 steder.

Dette gjelder utskifting av kummer for avløp tilknyttet hovedledningen fra renseparken (renseanlegget) og nordover til H-området.

Samtidig er arbeidet i gang med utskifting av hovedledning både for vann og avløp samt kummer lengst mot nord i H-området.

Se skisse under mer informasjon til høyre.

Blå heltrukken linje markerer hovedledning for vann.
Rød stiplet linje markerer hovedledning for avløp.

Vi tar forbehold om feil i kartet.

Entreprenør, VS Entreprenør AS, vil varsle den enkelte hytteeier under arbeidet når dette anses å være nødvendig.

Det er etablert riggplas i området ved kafeterian i østfjellet.

 

De som ikke har sendt e-postadresse og tlf. nr. til kommunen bes om å sende dette til:

postmottak@engerdal.kommune.no.

 

 Mer informasjon

Sist oppdatert: 30.06.2020 10:17:14