Tittel: Vann og avløp
Url: https://www.engerdal.kommune.no/Tema/bolig-og-eiendom/vann-og-avlop/Sider/side.aspx
Vann og avløp

Vann og avløp

​​​​Ei stoppekran på avløpsanlegg på bakkenVirksomhetsområdet vann,avløp og renovasjon (VAR) omfatter de avgiftsbelagte områdene i Engerdal kommune og drives etter selvkostprinsippet. For å lese om renovasjon se eget punkt

Tekniske tjenester skal ivareta kommunens forpliktelser og utøve myndighet knyttet til vannforsyning og avløpshåndtering. Virksomheten omfatter anlegg, drift og vedlikehold av hovedledninger for drikkevann og avløpsvann, pumpestasjoner og renseanlegg.

Målsetting er levere disse tjenesten til kommunes innbyggere mest mulig kostnadseffektiv og minimum etter gjeldene kvalitetsnormer, helst bedre! For å sikre kvaliteten gjennomføres det kontinuerlig laboratorieanalyser.

 Kontakt oss

 Aktuelt

Alle
Nyheter
Fant ingen nyheter merket med valgt interesseområde
 
Sist oppdatert: 29.10.2015 09:29:17
Du er her: Engerdal > Tema > Bolig og eiendom > Vann og avløp