Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

​​​​​​​​​​​​​​ Kommunevåpen Logo - Engerdal nasjonalpark Nasjonalparkkomm​une


Stikkord A-Å | RSS | Facebook | Turistinfo​​​​

AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider

Engerdal kommune satser stort på ENØK-tiltak

EPC%20-%20energiøkonomisering
Kommunestyret vedtok 21.06.2013 å bruke kr 8,3 millioner på ENØK-tiltak i kommunale formålsbygg. Tiltakene skal gjennomføres ved bruk av en såkalt energisparekontrakt (EPC) og målsettingen er å redusere energiforbruket med 32% .
Tiltakspakken inneholder totalt 75 tiltak fordelt på 11 kommunale bygg og anlegg og skal gjennomføres fram til desember 2014. Engerdal kommune går med dette historiske vedtaket i bresjen for klimaarbeidet og vi håper flere følger vårt eksempel!
 
Engerdal kommune har siden 2010 samarbeidet med alle Sør-Østerdals kommunene om ENØK-tiltak i kommunale bygg. Kommunestyret vedtok 26.01.2012  å benytte energisparekontrakter (EPC) som gjennomføringsmodell.
 
EPC (Energy Performance Contracting) er en prosess for garantert energisparing, der en hovedleverandør (energientreprenør) garanterer innsparinger og står for gjennomføringen av avtalte tiltak og koordinerer underleverandører (EL/VVS/Bygg-entreprenører). Gjennom en resultatavtale garanteres besparelsen og lønnsomheten i tiltakene.
 
Energisparekontrakten gir garantert energisparing og garantert lønnsomhet. Samtidig får kommunen en systematisk fornyelse av kommunale bygg og anlegg. Entreprenøren garanterer for investeringene, driftsutgiftene, energi -og effektreduksjon på tiltakspakken i hele inntjeningstida. Kommunen får dermed redusert risiko og innsats, samtidig som dette er en effektiv og rasjonell måte å gjennomføre energitiltak i bygningsmassen. En av de viktigste brikkene i denne prosessen er våre vaktmestere og kontrakten vil også sikre dem mer opplæring og bedre kontroll med energiforbruket.
 
Etter en anbudsprosess høsten 2012 ble Norsk Enøk og Energi AS (NEE) valgt som leverandør av EPC. NEE har vinteren 2013 gjennomført energianalyser i 13 kommunale bygg og anlegg. Dette gjelder alle skolene, Fjellheimen leirskole, Engerdal barnehage, Engerdal helsesenter, asylmottaket, voksenopplæringen, kommunehuset Enger og bibliotek/ungdomshus på Drevsjø.
 
Kommunestyrets vedtak den 21.06.2013  innebærer at det skal investeres kr 8,3 millioner i ENØK-tiltak i tidsrommet fra høsten 2013 til desember 2014. Tiltakspakken omfatter totalt 75 tiltak i 11 bygg og anlegg.
 
Hovedtyngden er tekniske tiltak knyttet til varme og ventilasjon, men også bygningsmessige tiltak og opplæring/motivasjon av driftspersonell og brukere har en betydelig rolle. Ved alle bygg skal det etableres såkalt energioppfølgingssystem (EOS) og ved større bygg også et anlegg for sentral driftskontroll (SD-anlegg) dersom dette ikke finnes fra før.  SD-anlegg muliggjør automatisk styring av varme og ventilasjon, overføring av alarmer etc.  Pakken vil også inneholde presentasjons-skjermer i Enger, EBUS og Engerdal helsesenter der utviklingen i energiforbruk blir presentert for alle på en instruktiv måte.
 
De fleste tiltak i pakken vil kunne utløse støtte fra ENOVA, noe som også er satt som en forutsetning for realisering av prosjektet.
 
Tiltakspakken er altså beregnet til kr 8,3 millioner, som vil finansieres med låneopptak. Målsettingen er en årlig innsparing på ca 1,2 GWh eller 32,4% av energiforbruket. Inntjeningstiden er beregnet til ca 10 år, før evt. tilskudd fra ENOVA.
Prosjektet er ledd i oppfølgingen av kommunens energi- og klimaplan, der målsettingen er minst 18 % reduksjon i energibruken i kommunale bygg.

 Kontakter (utvalg)

Sist oppdatert: 27.05.2015 15:34:26