Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

​​​​​​​​​​​​​​ Kommunevåpen Logo - Engerdal nasjonalpark Nasjonalparkkomm​une


Stikkord A-Å | RSS | Facebook | Turistinfo​​​​

AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider

Informasjon vedrørende mulighet til å søke om fritak for eiendomsskatt

koie%20med%20ski%20foran%20inngangen
Med hjemmel i eiendomsskatteloven § 7 kan kommunestyret velge å frita følgende eiendommer helt eller delvis for eiendomsskatt. Søknadsfrist er 10. januar 2014.

Det kan søkes om fritak i forhold til:

a) Eigedom åt stiftingar eller institusjonar som tek sikte på å gagna ein kommune, eit fylke eller staten.
b) Bygning som har historisk verde.
c) Bygning som heilt eller i nokon mon vert nytta til husvære. Fritaket kan gjelda i opptil 20 år frå den tida bygningen vart ferdig. Formannskapet eller det utvalet som er nemnt i kommuneloven § 10, kan få fullmakt til å avgjera einskildsaker om skattefritak.
d) Bygning og grunn i visse luter av kommunen.

 For deres vedkommende er det da §7a som kan gi fritak, forutsetningen for at en slik søknad skal kunne bli behandlet er at bygget/eiendommen oppfyller visse krav:
3.3 Krav til virksomheten
Stiftelsen/institusjonen må drive en virksomhet ”som tek sikte på å gagna ein kommune, eit fylke eller staten”.
De aktuelle institusjonene vil ofte kunne karakteriseres som allmennyttige, men dette er i seg selv ikke et vilkår for adgangen til å frita. Det er imidlertid en forutsetning at hovedformålet ikke er å gi forretningsmessig overskudd.
I følge brev fra Finansdepartementet av 12. juni 2003 må det foretas en konkret helhetsvurdering, hvor man må vurdere bl.a.

• om stiftelsen/institusjonen utfører oppgaver som ellers måtte ivaretas av det offentlige
• om stiftelsen/institusjonen har til formål å gå med overskudd
• om stiftelsen/institusjonen deler ut utbytte til sine medlemmer
• finansieringen av stiftelsen/institusjonen
Fritak etter §7a må det søkes om for hvert år såfremt kommunestyret ikke fritar alle i samme kategori, eks: ( samf.hus skal ha fritak)

Mer informasjon om fritaksmulighetene finnes i vedlegget til høyre.

Frist for søknad om fritak for 2014 må være levert kommunen innen 10. januar 2014. Du kan søke elektronisk ved å sende epost til:  postmottak@engerdal.kommune.no

 

 Mer informasjon

Sist oppdatert: 12.05.2015 07:35:33