Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

​​​​​​​​​​​​​​ Kommunevåpen Logo - Engerdal nasjonalpark Nasjonalparkkomm​une


Stikkord A-Å | RSS | Facebook | Turistinfo​​​​

AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider

Eiendomsskatt

​​​​​Lita koia med ski foran, døra åpen og en ser bålvarmeEngerdal kommune vedtok i kommunestyret 14.11.2002 å innføre eiendomsskatt på verker og bruk, med unntak av Eiendom som blir drevet som gardsbruk eller skogsbruk. Engerdal kommune har nå også blitt nødt til å innføre eiendomsskatt på boliger og fritidshus fra 2010.
 

Eiendomsskatt betales ikke over skatteseddelen. Kommunen avgjør selv, etter bestemte regler, om det skal være eiendomsskatt og hvor stor den skal være.

Eiendomsskatt skal betales av eier for skattepliktige eiendommer. Skattetaksten skal ikke overstige markedsverdi. For å komme fram til en slik takst benytter skattetakstnemnda opplysningene som er registret i Matrikkelsystemet som er Norges nye eiendomsregister. En annen viktig del av arbeidet med å fastsette riktig takst på eiendommen din, foregår gjennom en utvendig besiktigelse.

I henhold til eiendomsskatteloven kan alle eiendommer takseres på nytt hvert 10. år. Hvis det skjer endringer på den enkelte eiendom i tiårsperioden, skal det vedtas ny takst hvis endringen medfører at taksten endres med mer enn kr. 10.000,-.

Kommunestyret fastsetter hvert år skattesatsen og eventuelle endringer i bunnfradrag i tilknytning til budsjettvedtaket. Innen 1. mars kunngjøres takstgrunnlaget for den enkelte eiendom.  Denne viser hvilke nye eiendommer som er taksert, eiendomsskattetaksten, skattesatsen, evt. bunnfradrag og hva eiendomsskatten utgjør for den enkelte eiendom.
  
Eiendomsskatten sendes ut 3 ganger i året (mars, juni/juli og oktober) sammen med øvrige kommunale avgifter.

Eiendomsskatten for den enkelte eiendom beregnes slik: Skattetakst x skattesats = eiendomsskatt å betale.

Eiendomsskatt er en kommunal skatt som skrives ut i henhold til lov om eigedomsskatt til kommunane 6. juni 1975 nr. 29 (eigedomsskattelova, sist endret med virkning 01.01.2020), samt retningslinjer og vedtak fattet av kommunestyret. Skatteinntektene tilfaller i sin helhet Engerdal kommune, og de inngår i finansiering av de kommunale tjenestene.

Endringer i takstgrunnlaget (nye eiendommer, nybygg, fradeling o.l.) blir gjort gjeldende fra 1. januar Vi har åpent mandag-fredag kl.08.00-15.30.

 Kontakt oss

Sist oppdatert: 14.09.2020 13:13:02