Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

​​​​​​​​​​​​​​ Kommunevåpen Logo - Engerdal nasjonalpark Nasjonalparkkomm​une


Stikkord A-Å | RSS | Facebook | Turistinfo​​​​

AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider

Boligtilskudd

​​​​​ Hytte Engerdal kommuneskog.jpg

Hva er boligtilskudd til etablering?  Dette er en ordning som NAV administrerer.
 
 • Et rente- og avdragsfritt lån som nedskrives med 5 % for hvert hele år husstanden bor i boligen.
 • Fungerer som en slags egenkapital og gis vanligvis i tillegg til lån. 
 • Ment å dekke deler av kjøpesum for bolig.
 • Gis i kombinasjon med startlån.

Hvem kan få boligtilskudd til etablering?
Boligtilskuddet skal bidra til å skaffe og sikre egnede boliger for vanskeligstilte på boligmarkedet. Følgende grupper blir prioritert:
 • Husstander som er særlig vanskeligstilt
 • Barnefamilier
 • Funksjonshemmede
 • Flyktninger og personer med oppholdstillatelse på humanitært grunnlag

Vilkår for boligtilskudd til etablering
 • Det legges vekt på at husstandens situasjon er av varig karakter.
 • Vi gjør en helhetlig og individuell vurdering av hver søknad.
 • Du må kunne betjene boutgiftene dine.

Søknad
Når du søker om startlån blir du samtidig vurdert for boligtilskudd til etablering. Det er felles søknadsskjema for startlån og boligtilskudd

 Kontakt oss

Sist oppdatert: 02.02.2018 11:48:04