Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

​​​​​​​​​​​​​​ Kommunevåpen Logo - Engerdal nasjonalpark Nasjonalparkkomm​une


Stikkord A-Å | RSS | Facebook | Turistinfo​​​​

AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider

PPT

​​​​​​​​​PP-tjenesten er hjemlet i opplæringsloven og skal gi råd og hjelp til alle som ber om det i forhold til spesialpedagogisk stimulering, opplæring og foreldreveiledning. PP-tjenesten er sakkyndig instans og vurderer erklæringer som gir enkeltpersoners subjektive, juridiske rett til særskilte tiltak etter opplæringsloven.

 
   Tjenesten arbeider med 250-300 saker i året. En tredel av dem kommer direkte fra foresatte eller ungdommen selv. Lurer du på om PP-tjenesten kan hjelpe deg, er det bare å ta kontakt. Pedagogisk/psykologisk tjeneste for Trysil og Engerdal har kontor i Tingstua (Gamlevegen 1). Postadresse er: Postboks 200, 2421 Trysil.. PP-tjenesten ble opprettet i 1978 som et interkommunalt samarbeid mellom Trysil, Engerdal og Hedmark fylkeskommune. Trysil er vertskommune, men det er oppnevnt et eget styre som har arbeidsgiveransvaret.
Vi nås på telefon: 47770625
 

Målgrupper

PPTs målgrupper er foreldre, skoler og barnehager. Samarbeidspartnere er bl.a. første- og andrelinjetjenestene i helsevesenet, barnevernet, arbeidskontoret og trygdeverket. PPT arbeider med ulike tiltak for personer i alle aldre, alt fra småbarn til godt voksne. Tjenesten bruker mye tid på å gi foreldre og lærere råd omkring barn og unges ulike problemer, også i forhold til problemer med samspill og danning.
 

Vanskeområder

De vanskene PP-tjenesten arbeider med, er omfattende, men kan grupperes slik:

 

•Utviklingsforstyrrelser
•Generelle lærevansker
•Spesifikke lærevansker (dysleksi, dyskalkuli)
•Psykososiale vansker
•Motoriske vansker/funksjonshemming
•Synsproblematikk
•Hørselsproblematikk
Tiltaksutforming vurderes i et helhetlig og systemrettes perspektiv.

 

 Kontakt oss

Sist oppdatert: 16.08.2019 14:01:32