Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

​​​​​​​​​​​​​​ Kommunevåpen Logo - Engerdal nasjonalpark Nasjonalparkkomm​une


Stikkord A-Å | RSS | Facebook | Turistinfo​​​​

AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider

Barnevern

 

Barneverntjenesten skal bidra til at barn og unge som lever under forhold som barnefot%20i%20håndkan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg i rett til.

Barn og familier som har behov for hjelp, skal primært få hjelp i sitt eget hjem. Den enkelte bruker må i utgangspunktet selv ta kontakt med oss. Barneverntjenesten i Engerdal har samarbeid med Trysil kommune og kontoret er i Trysil.
 

Kontaktinformasjon

Vi holder til i Skredderbakken 8 B der vi har ekspedisjonstid mandag-fredag kl 9-14.30 og telefontid mandag-fredag kl 8-15.30, tlf 47 48 66 56. Eva Holmseth er barnevernleder.
 
Er du bekmymret for et barn og trenger hjelp utenom vår kontortid, kan du kontakte Ringsaker interkommunale barnevernvakt som Engerdal er en del av, tlf. 40 40 40 15. De har åpent alle kvelder og netter kl. 15-8 samt hele døgnet på helligdager og helger. Du kan også ringe Alarmtelefonen 116 111, kl. 15-8 på hverdager og hele døgnet i helga.
 

I følge loven skal barneverntjenesten: 

 • sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid 
 • bidra til at barn og unge får trygge oppvekstvilkår 
 • motta bekymringsmeldinger om omsorgssvikt, atferds-, sosiale og emosjonelle problemer. Meldingene skal behandles i løpet av en uke 
 • utføre undersøkelse på bakgrunn av bekymringsmelding innen tre måneder (eller inntil seks måneder)
 • vurdere og evt sette inn tiltak på bakgrunn av undersøkelsen. Det kan være støttekontakt, besøkshjem, barnehage, hjemmekonsulent, råd, veiledning, økonomisk bidrag etc 
 • utføre undersøkelse og sette i gang tiltak i akutte situasjoner når barn av ulike årsaker står uten omsorgsperson 
 • lage tiltaksplan for hvert enkelt barn som er registrert med tiltak
 • følge opp tiltak
 • håndterer saker der det er mistanke om vold/overgrep
 • godkjenne fosterhjem 
 • engasjere tilsynsfører for alle fosterbarn i kommunen 
 • utarbeide forslag til omsorgsovertakelse for endelig avgjørelse i fylkesnemnda for barnevern sosiale saker 
 • plassere barn i fosterhjem eller behandlings- og opplæringsinstitusjoner, både frivillig og uten samtykke 
 • samarbeide med og henvise til andre instanser og institusjoner 
 • drive aktivt forebyggende arbeid 
 • bistå i klagesaker

Alle
Nyheter
Fant ingen nyheter merket med valgt interesseområde
 
Sist oppdatert: 24.06.2019 10:47:53