Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

​​​​​​​​​​​​​​ Kommunevåpen Logo - Engerdal nasjonalpark Nasjonalparkkomm​une


Stikkord A-Å | RSS | Facebook | Turistinfo​​​​

AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider

Skogbruk

​​​​Ved stablet som fisk.jpgTotalt skogareal i Engerdal er 1.005.636 daa, herav produktivt areal 517.680 daa. Av dette arealet ligger 15 % eller 77.600 daa under verneskoggrensa, mens 85 % ligger over verneskoggrensa. Staten er største grunneier i Engerdal med om lag 795.000 daa av totalarealet. Resterende areal er fordelt mellom private eiere og Engerdal Kommuneskoger KF. Av det produktive arealet er 90 % bonitet 6-8, 10 % er bonitet 11-14, mens høyere boniteter kun finnes på små og ubetydelige arealer. Treslagsforedling er 40 % gran og 60 % furu. Senere års avvirking har ligget på 15.000-20.000 m3, med hovedvekt på furu.

 

Et av kommunens fortrinn er den sentvoksende furuskogen og dette utnyttes lokalt av både sagbruk og laftebedrifter.

 
Skogbrukets utfordring fremover vil være å øke avvirkningen samtidig som det skal satses på kvalitetsvirke og nisjeprodukter. Samtidig må det foretas grep som sikrer volumproduksjon og kvalitet på skogen som skal avvirkes i framtida.

 Kontakt oss

 Aktuelt

Alle
Nyheter
Fant ingen nyheter merket med valgt interesseområde
 
Sist oppdatert: 10.09.2020 09:03:28