Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

​​​​​​​​​​​​​​ Kommunevåpen Logo - Engerdal nasjonalpark Nasjonalparkkomm​une


Stikkord A-Å | RSS | Facebook | Turistinfo​​​​

AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider

Tilskudd fra skogbrukets rentemidler – kommunale og fylkeskommunale

Av: Gerd Øverstad Galten | Publisert: 13.10.2020 08:16:28 | Emneord (los) Skogbruk, forsiden
tømmerfløtning

​De som vil søke støtte fra de fylkes- og eller kommuneinntrukne rentemidlene i 2021, må sende søknad enten til Fylkesmannen i Innlandet eller Engerdal kommune innen 1. november 2020.

Det kan gis støtte til FoU-prosjekter, informasjons- og opplæringstiltak, undersøkelser, samt fellesutgifter i sammenheng med skogfaglige arrangementer.

Organisasjoner og enkeltpersoner kan søke om støtte. Det gis tilskudd til konkrete tiltak, ikke til ordinær drift. Hva som kan støttes finner du under Forskrift om skogfond o.a - Kap. 4. Renter av skogfond: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2006-07-03-881#KAPITTEL_4

Prosjekter eller tiltak må ha regional betydning (gjelder de som søker på de fylkeskommunale midlene).

For prosjekter som har karakter av å ha lokal betydning, sendes søknaden til Engerdal kommune.

Det stilles krav til delfinansiering og rapportering av prosjektet.

Søknad sendes innen 1.11.2020 til:

For prosjekter av regional betydning:

fminpost@fylkesmannen.no
eller Fylkesmannen i Innlandet, Enhet for skog- og trebruk.
Postboks 987, 2604 Lillehammer. Søknaden merkes: "Fylkesinntrukne rentemidler 2021".

 

For prosjekt av lokal betydning i Engerdal:

postmottak@engerdal.kommune.no

eller Engerdal kommune

Engerdalsveien 1794, 2440 Engerdal. Søknaden merkes: "Kommuneinntrukne rentemidler 2021".

 

 

Sist oppdatert: 13.10.2020 08:20:01