Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

​​​​​​​​​​​​​​ Kommunevåpen Logo - Engerdal nasjonalpark Nasjonalparkkomm​une


Stikkord A-Å | RSS | Facebook | Turistinfo​​​​

AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider

Skogfond og NMSK – midler 2017

Av: Gerd Øverstad Galten | Publisert: 31.03.2017 15:11:15 | Emneord (los) forsiden, Skogbruk
skog

​Skogfondet består av midler som skogeierne plikter å sette av ved alt salg av tømmer og biobrensel. Formålet med ordningen er å sikre finansiering av en bærekraftig forvaltning av skogressursene.

​Skogfondet skal gi skogeieren et bedre grunnlag for langsiktige investeringer, samt sikre viktige miljøverdier i den skogen som virket kommer fra, eller i annen skog som skogeieren har.
Avsetting av skogfond er hjemlet i skogloven. Skogfondet består av midler som skogeierne plikter å sette av ved alt salg av tømmer og biobrensel. Hver skogeiendom har egen fondskonto, og skogfondsmidlene er knyttet til skogeiendommen.
Skogfond kan brukes til:


- Skogkulturtiltak, som planting og ungskogpleie
- Nybygging og ombygging av skogsveger, samt ombygging av velteplasser
- Vedlikehold av skogsbilveger og velteplasser
- Miljøtiltak, som pleie av kantsoner i skog
- Skogbruksplanlegging
- Bioenergianlegg og -utstyr for varmeleveranse
- Forsikring av skog
- Kursavgift og kursmateriell for kurs knyttet til skogens drift
- Oppmerking av eiendomsgrenser i forbindelse med jordskifte
Det kan også dekke merverdiavgift knyttet til de aktuelle tiltakene


Engerdal kommune fikk tildelt en ramme for tilskudd til nærings – og miljøtiltak i skogbruket for 2017 på kr. 110 000. Dette er av en felles tildeling for Sør – Østerdalskommunene på til sammen 3 510 000,-.
Engerdal kommune vil benytte tildelt fellespott for 2017, kr. 110 000, - til å prioritere følgende formål:


1. tilskudd til skogkultur 2017 (kr. 110 000,-):
- Ungskogspleie: inntil 35 %
- Markberedning: inntil 20 %

I ungskogpleien har man økt fokus på å bedre vekstforholdene for fremtidstrærne dvs. de trærne som ut i fra treslag og kvalitet vil gi størst mulig verdi for skogeier.

Ta gjerne kontakt eller kom innom kontoret for råd/veiledning.


Kontaktperson: Tommy Nygård – tlf 400 24 901

Sist oppdatert: 31.03.2017 15:14:04