Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

​​​​​​​​​​​​​​ Kommunevåpen Logo - Engerdal nasjonalpark Nasjonalparkkomm​une


Stikkord A-Å | RSS | Facebook | Turistinfo​​​​

AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider

Vedr. søknader om erstatning avlingssvikt grovfôr

Av: Gerd Øverstad Galten | Publisert: 29.06.2018 09:41:57 | Emneord (los) forsiden, Landbruk
rundballer

Det viktigste og mest kompliserte er å finne ut hvor mye fôr som er produsert og tatt opp av dyra i løpet av vekstsesongen fram til dato for måling av fôrbeholdning.​ søknadsfrist for avlingsskade er 31. oktober.

Innmarksbeite inngår ikke i erstatningsordningen slik at fôr som tas opp på innmarksbeite holdes utenfor.  Hele eller deler av besetningen kan også gå på utmarkbeite og dette fôropptaket må vi også holde utenom.
Det vi må finne ut av er hvor mye fôr som er tatt opp til sammen fra fulldyrket eng PT kode 210, overflatedyrket eng PT kode 211 og andre grønnfôrvekster PT kode 213 fram til telling av rundballer/måling av silokummer.

 • Så fort hele avlingen er høstet, søker bonden selv om erstatning for avlingssvikt. Søknadsfristen er 31. oktober hvert år. Det skal fortrinnsvis søkes elektronisk via altinn, men det kan også leveres papirsøknad til kommunen.

   
 • Noter når dyra begynte å ete av 2018-avling på ovennevnte areal. Tidligere regnet vi 1. juni, men den datoen er ikke absolutt lenger. Ofte er det en glidende overgang og ikke sikkert alle dyra i samme dyregruppe begynner samtidig. En må da finne en best mulig gjennomsnittsdato for hele dyregruppen.

   
 • Tilsvarende vil skje på høsten. Grinda kan også stå oppe mellom beiting på fullyrka eng, overflatedyrka eng og innmarksbeite/utmarksbeite. Det må da foretas en skjønnsmessig vurdering av enten antall dyr eller antall beitedager som skal inn i beregningen slik at vi finner mest mulig riktig fôropptak.  

   
 • Det er fastsatte normer for grovfôropptak pr. dyregruppe som ligger inne i ELF som vi må benytte. I normen for søyer inngår lam både ved beiting vår og høst. Går det lang tid fra de fleste lamma blir levert til dato for måling av fôr må derfor antall dyr eller antall dager korrigeres tilsvarende ned.
  • Normer for fôropptak på grovfôrareal i vekstsesongen

   Melkekyr og ammekyr       7,5 FEm/dag
   Øvrige storfé                        3,5  FEm/dag
   Søyer med lam                    3,0  FEm/dag
   Øvrige småfé                       1,0 FEm/dag
   Hester                                   4,0 FEm/dag

    
 • For overliggende fôr fra tidligere som brukes i løpet av sommeren 2018 må dokumenteres eller godt sannsynliggjøres at det er overliggende fôr. Uten dokumentasjon/sannsynligjøring skal det regnes som skadeårets avling.

   
 • Har en kjøpt fôr og brukt som tilleggsfôr i vekstsesongen må mengde kjøpt fôr dokumenteres. I ELF må dette håndteres som overlagret fôr som trekkes fra i beregningen. Det må kommenteres under kommunens merknad. Har hele fôrrasjonen bestått av innkjøpt fôr en periode regnes ikke disse dagene inn i antall beitedager.

   
 • Dato for måling av fôrbeholdning etter avsluttet høsting må skje nærmest mulig innsett av dyra.

   
 • Om dyra beiter eller om de får tilkjørt fôret spiller ingen rolle. 

   
 • Opptak på innmarksbeite og utmarksbeite holdes uten.

   
 • Innkjøpt fôr må dokumenteres. Likeledes bruk av overliggende fôr fra tidligere år.

   
 • Brukeren bør melde fra om innsett av dyra slik at kommunen kan foreta måling av fôrlager så raskt som mulig etter innsett av dyra.  
 • Mer informasjon om avlingsskade finner du hos Fylkesmannen i Hedmark. Der finnes også link til elektronisk søknadsskjema på Altinn. eller du kan sende inn papirsøknad.
 • Ta kontakt med landbrukskontoret hvis du trenger veiledning.
 • Søknadsfrist er 31.10.2018.
Sist oppdatert: 01.12.2018 00:54:15