Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

​​​​​​​​​​​​​​ Kommunevåpen Logo - Engerdal nasjonalpark Nasjonalparkkomm​une


Stikkord A-Å | RSS | Facebook | Turistinfo​​​​

AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider

Søknad om Bu –midler Tradisjonelt landbruk 2017 – Frist 15. desember

Av: Gerd Øverstad Galten | Publisert: 24.11.2017 13:08:16 | Emneord (los) forsiden, Landbruk

​Til investeringer i tradisjonelt landbruk kan det søkes tilskudd og lån.

For tradisjonelt landbruk er det innført 2 årlige søknadsfrister som er satt til 1. februar og 1. september.
25% av tilskuddsrammen beholdes til søknadsfristen 1. september.
Søknadene skal være mottatt av Innovasjon Norge fra kommune innen disse fristene.
Kommunene i Sør Østerdal har satt frist for å melde inn BU saker til hhv 15. desember og 15. juli.
Aktuelle formål for bygdeutviklings (BU) midler er driftsbygninger, nybygg og utbedring for tradisjonelt landbruk.
Søknad om Bu -midler sendes elektronisk til Innovasjon Norge via www.innovasjonnorge.no

Søknadskriterier

 • Prosjektet må være tilknyttet en konsesjonspliktig eiendom i aktiv drift, eller foretaket må være berettiget til å søke produksjonstilskudd i jordbruket.
 • Landbrukseiendommen må ligge i et LNF-område i kommuneplanens arealdel og ikke være regulert til andre formål enn landbruk.
 • Prosjektet kan ikke være igangsatt før endelig svar på søknaden foreligger.
 • Søknadsbeløp under 20 000 kroner vil ikke bli behandlet.
 • Er det gitt annen offentlig støtte kan det virke inn på størrelsen av eventuell IBU-støtte.
 • Søknaden må være elektronisk.

 

Søknaden må inneholde;

 • Investerings- og finansieringsplan
 • Driftsbudsjett
 • Tegninger med kostnadsoverslag
 • Søker må beskrive prosjektet, og egne forutsetninger for å gjennomføre tiltaket, samt          langsiktige planer for bedriften
 • Siste 2 års regnskap og næringsoppgave
 • Selvangivelse for siste 2 år.

Se www.innovasjonnorge.no eller ta kontakt med landbrukskontoret i kommunen for mer informasjon og veiledning.

 Kontakt oss

Sist oppdatert: 01.02.2018 00:50:50