Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

​​​​​​​​​​​​​​ Kommunevåpen Logo - Engerdal nasjonalpark Nasjonalparkkomm​une


Stikkord A-Å | RSS | Facebook | Turistinfo​​​​

AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider

Regionalt miljøprogram - RMP tilskudd

Sauer
Regionalt miljøprogram for Hedmark for 2013 – 2016 med tilhørende forskrift om tilskudd til generelle miljøtiltak for jordbruket i Hedmark ble vedtatt 12. juni 2013.

​Det er foretatt en del endringer i tilskuddsordningen:
• Tilskudd til lett høstharving, høstkorn etter lett høstharving, direktesådd høstkorn og fangvekster videreføres ikke i nytt miljøprogram blant annet fordi de har vist liten miljøeffekt.
• Det innføres to nye ordninger: Tilskudd til vedlikehold av fangdammer/gårdsdammer og tilskudd til bevaringsverdige saueraser.
• Det er også gjort en del endringer i ordningen for miljøvennlig spredning av husdyrgjødsel. De andre tiltakene videreføres, men mange med litt andre navn og annen teknisk innretning enn tidligere fordi alle fylker må tilpasse sine tiltak til en nasjonal meny for tilskuddordningene i RMP.

Søknadsfristen er endret fra 20. august til 1. oktober. For beitelag er søknadsfristen som tidligere 20. oktober.
Fra 2013 kan du levere søknaden elektronisk via Altinn, og vi håper at du benytter denne muligheten. Du får ferdig utfylte opplysninger om foretaket. Har du sendt inn elektronisk søknad for produksjonstilskudd, vil eiendommene du søkte for i produksjonstilskudd allerede være fylt ut. Du får fortløpende beskjed om du har fylt ut skjemaet riktig. Du får lagt inn kartopplysninger elektronisk samtidig med at du søker. Du får kvittering på at søknaden er mottatt. Opplysningene du legger inn kan kopieres til søknader senere år.

 Kontakt oss

Sist oppdatert: 22.05.2015 10:36:28