Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

​​​​​​​​​​​​​​ Kommunevåpen Logo - Engerdal nasjonalpark Nasjonalparkkomm​une


Stikkord A-Å | RSS | Facebook | Turistinfo​​​​

AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider

Landbruket trenger mange hender i arbeid, og arbeidsplassen.no er en arena for å skaffe dem

Av: Gerd Øverstad Galten | Publisert: 30.03.2020 10:29:21 | Emneord (los) Landbruk, forsiden
Purreløk%20klar%20for%20høsting

​foto: Vegard Urset

Landbruket i Innlandet har på grunn av koronavirus-restriksjonene store utfordringer med å skaffe seg nok arbeidskraft til den kommende sesongen.

På nettstedet arbeidsplassen.no kan produsentene legge ut tilbud om jobb, og de som kan og vil gjøre en jobb i matproduksjonen, kan finne den. Bare i grønnsaksproduksjonen anslår Gartnerhallen at produsentene mangler 1000 personer i vår, 500 personer i sommer og 2000 personer til høsten i Innlandet. I skogbruket trengs det rundt 40 000 dagsverk, eller 1000 personer i to måneder, for å få plantet ut alle nye skogplanter i løpet av våren og forsommeren. I tillegg kommer all annen landbruksproduksjon som krever ekstra arbeidskraft i vekst- og beitesesongen. Den vanlige tilgangen på kompetent og erfaren arbeidskraft fra utlandet er nå svært usikker, og dermed er behovet stort for arbeidsvillige hender innenlands.

Bruk arbeidsplassen.no

På nettstedet arbeidsplassen.no, som drives av NAV, kan arbeidsgiver registrere ledige jobber. De som er ute etter arbeid, kan enkelt søke opp hvilke stillinger som er lyst ut innenfor «Skogbruk, gartnerarbeid og hagebruk» eller «Jordbruk og dyrehold» i Innlandet. I skrivende stund er det til sammen bare 13 stillinger. Dette tallet vil sikkert stige fort når våren nærmer seg uten at tilgangen på nødvendig arbeidskraft er sikret.

Fylkesmannen oppfordrer alle i landbruket som ser at de får udekkede behov for arbeidskraft i den kommende sesongen til å sette seg inn i og bruke portalen arbeidsplassen.no! Trenger du som arbeidsgiver veiledning, ta kontakt med markedskontakten på ditt NAV kontor.  Informasjon finner du via denne lenken: https://arbeidsgiver.nav.no/kontakt-oss/fylkesvelger.

Norske Landbrukstenester rekrutterer også arbeidskraft til landbruket ved utleie av avløsere, vikarer etc. Arbeidssøkere kan også her registrere seg i et digitalt skjema.

Skal du som arbeidsgiver permittere ansatte som kan gjøre en samfunnsmessig nytte hos en annen arbeidsgiver? Da er det fint om du tar en prat med dem om mulighetene for å gjøre dette, for eksempel i landbruket.  Dette vil kunne være et godt bidrag inn i «korona-dugnaden».

Myndighetene følger opp

Fylkesmannen har tett dialog med NAV, Bondelaget og skognæringen om oppfølging av arbeidskraftproblemet. Det er også svært viktig å følge opp med kompetansetiltak for eventuell ny, ufaglært arbeidskraft. Vi følger med på situasjonen i Innlandet, formidler informasjon og kan bringe problemstillinger fra Innlandet videre til sentrale myndigheter.

I spørretimen i Stortinget 24. mars svarte landbruks- og matminister Bollestad på spørsmål om å sikre matproduksjonen med nok innenlands arbeidsfolk og avløsere. Hun viste til at det arbeides med en endring i utlendingsforskriften som gjør at utenlandske arbeidstakere som allerede er i Norge kan få forlenget oppholdstillatelse. Endringen skal legge til rette for at sesongarbeidere som er i Norge under Covid-19 pandemien, kan få fornyet oppholdstillatelse og oppholde seg i Norge i mer enn seks måneder sammenhengende. Videre uttalte hun:

«I tillegg til å beholde utenlandske arbeidstakere som allerede er her, arbeider regjeringen også med å legge bedre til rette for bruk av ledig norsk arbeidskraft. En rekke norske arbeidstakere er permittert, og man må se nærmere på om det kan legges til rette for at disse kan ta annet arbeid i permitteringsperioden, tilsvarende også for norske studenter og pensjonister.

Mangel på arbeidskraft i landbruket har høy prioritet, og problemene må løses raskt. Landbruket står nå foran en arbeidsintensiv periode, og det haster med å finne gode løsninger for å få nok arbeidskraft med rett kompetanse. Jeg arbeider nært sammen med næringen og flere departementer for å finne gode løsninger.»


 

Tekst og foto;  fylkesmannen i innlandet

Sist oppdatert: 30.03.2020 11:22:55