Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

I jordbruksavtalen for 2017-2018 ble satsen for tilskudd til drenering økt til kr 2.000,- pr. dekar for systematisk grøfti

Av: Gerd Øverstad Galten | Publisert: 07.07.2017 12:05:34 | Emneord (los) Landbruk, forsiden
Drenering på jordet

​For usystematisk grøfting er satsen økt til kr 30,- pr. løpemeter begrenset oppad til kr 2000,- pr. dekar. I jordbruksavtalen står det at satsøkningen får virkning fra 01.07.2017.

​Landbruksdirektoratet har i nedenstående e-post til fylkesmennene skissert følgende overgangsordning:


1. For søknader som kommunen har mottatt, men ikke behandlet innvilger kommunen tilskudd etter nye satser på innsendt søknad


2. For søknader som er innvilget, arbeidet ikke påbegynt og innvilgningen er innenfor gitt arbeidsfristen, kan søkeren trekke innvilget søknad og
søke på nytt. De som søker på nytt må bruke søknadsskjemaet «Søknad om tilskudd til drenering av jordbruksjord LDIR-443 B « med nye satser.

 

Fra 2016 stilles det også krav om at søknaden inneholder kostnadsoverslag. Vi anbefaler at søkeren benytter skjemaene
«Plan for drenering, skjema LDIR-444 B «og «Miljøvurdering av drenering LDIR-445 B» for å få med nødvendige opplysninger.
Det stilles nå krav om at søkeren sender inn detaljert kart som viser faktisk plassering av grøfter og andre dreneringstiltak før utbetaling av
tilskuddet.

I Hedmark er det ca. 250 foretak som har innvilget tilskudd til drenering uten utgått arbeidsfrist og som da har mulighet til å trekke innvilget søknad og søke på nytt dersom de ikke har påbegynt arbeidet.

Ny søknad krever ny behandling av kommunen med inndragning av innvilget tilskudd på gjeldende saldokort og nytt vedtak i kommunen.

Sist oppdatert: 01.10.2017 00:53:18