Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

​​​​​​​​​​​​​​ Kommunevåpen Logo - Engerdal nasjonalpark Nasjonalparkkomm​une


Stikkord A-Å | RSS | Facebook | Turistinfo​​​​

AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider

Driveplikt på jordbruksareal

Av: Lene Stensaas Rismyhr | Publisert: 08.08.2016 13:22:16 | Emneord (los) forsiden, Landbruk
storfe%20på%20beite

​Jordlovens § 8 fastslår at jordbruksareal skal drives. Driveplikten er varig og eier har en plikt til å drive eiendommens jordbruksareal så lenge vedkommende er eier.

​Som jordbruksareal regnes fulldyrka jord, overflatedyrka jord og innmarksbeite.
For at driveplikten skal være oppfylt må jorda i utgangspunktet høstes og kultiveres årlig.
Eier kan velge å oppfylle driveplikten selv eller ved å leie bort jorda. Driveplikten kan oppfylles ved bortleie ved at:

  • arealet blir leid bort som tilleggsjord til annen landbrukseiendom i drift
  • skriftlig leieavtale på minst 10 år, uten mulighet for eier å si opp avtalen
  • leieavtale må sendes til kommunen

 

Uoppfylt driveplikt
Dersom driveplikten ikke blir oppfylt ved egen drift eller bortleie, kan kommunen inngå avtale om bortleie av hele eller deler av eiendommen for inntil 10 år. Fylkesmannen kan ilegge tvangsgebyr dersom driveplikten blir vesentlig misligholdt.

Sist oppdatert: 08.08.2016 13:45:34