Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

​​​​​​​​​​​​​​ Kommunevåpen Logo - Engerdal nasjonalpark Nasjonalparkkomm​une


Stikkord A-Å | RSS | Facebook | Turistinfo​​​​

AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider

Tilskudd til vedlikehold av veier til bosettinger med lang helårsåpen privat vei i Engerdal kommune

Av: Gerd Øverstad Galten | Publisert: 23.12.2016 10:48:57 | Emneord (los) forsiden, Næring
grusvei - høstbilde

​Det er nå muligheter for å søke om tilskudd til vedlikehold av veier til bosettinger med lang helårsåpen privat vei i Engerdal kommune. Søknadsfrist 1. februar 2017.

​Ordningen gjelder for Engerdal kommunes innbyggere som er fastboende ved helårsåpen privat vei. Bosettingene må ligge 3 km eller mer fra offentlig vei. Søknader må være organisert som en fellessøknad for alle som bor langs veien.

Veier som omfattes av ordningen:
· Alle private veier som er 3 km eller lenger fra offentlig vei.
· Det må være fast bosetting langs veien.
· Veien må være helårsåpen.
· Det forutsettes at det er behov for kommunalt tilskudd for å fullfinansiere veivedlikeholdet.
· For øvrig gjelder: Seter- og hytteveier kommer ikke inn under ordningen. Dette betyr at personer som har fått dispensasjon til å benytte hytter/fritidsboliger til helårsbolig ikke faller inn under ordningen.
· Det gis ikke tilskudd til stikkveier.
· Veilengden måles fra offentlig vei og til veiende hos lengst vekk boende oppsitter, og avrundes til nærmeste hele 100-meter. Dersom det er flere brukere enn en langs veien gjøres et fratrekk på 500 meter pr. bruker. Dersom fratrekket fører til at tilskuddsberettiget veilengde blir under 3 km, er veien fortsatt berettiget tilskudd. En bruker defineres som hver bruksenhet langs veien.
· Øvrige veier tilknyttet betegnes som stikkveier.

Minimum tilskudd for en vei som ut fra foranstående regler er tilskuddsberettiget, settes til kr. 2.000,-.

Etter at de 2.000 kronene er fordelt til alle veiene som er tilskuddsberettiget, fordeles resterende midler slik:
Tilskuddet settes ut i fra beregnet tilskuddsberettiget veilengde. Ut i fra en total tilskuddsberettiget veilengde (avrundet til nærmeste 100-meter), beregnes tilskuddet prosentvis ut i fra veilengden (avrundet til nærmeste 100-meter) hver enkelt søker har. Maksimalt tilskudd settes til kr. 800,- pr. km.

Bosettinger som er tilskuddsberettiget må søke om tilskudd en gang pr. år. Søknadsfrist er 1. februar for 2017.

Av søknad skal framgå følgende:
· Total veilengde
· Kart hvor alle husstander med fast bosetting er påtegnet
· Regnskapsoversikt over siste regnskapsår.

Veier som har flere brukere søker felles. Søknader sendes til Engerdal kommune innen 1. februar 2017.

Engerdal kommune
Engerdalsveien 1794
2440 Engerdal eller  postmottak@engerdal.kommune.no

 Kontakter

Sist oppdatert: 23.12.2016 11:01:32