Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

​​​​​​​​​​​​​​ Kommunevåpen Logo - Engerdal nasjonalpark Nasjonalparkkomm​une


Stikkord A-Å | RSS | Facebook | Turistinfo​​​​

AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider

God næringsutvikling i Engerdal også i 2019

Av: Gerd Øverstad Galten | Publisert: 13.02.2020 08:21:02 | Emneord (los) Næring, forsiden
Ny%20jobb

​Engerdal kommune, med litt under 1300 innbyggere, har et aktivt og voksende næringsliv. Etter å ha hatt en meget god sysselsettingsvekst i 2018, og i påvent av sysselsettingstallene for 2019, viser den årlige statusrapporten fra Foretaksregisteret fortsatt vekst og dynamikk i næringslivet i den store kommunen med det lave folketallet.


God næringsutvikling i Engerdal også i 2019

Engerdal kommune, med litt under 1300 innbyggere, har et aktivt og voksende næringsliv. Etter å ha hatt en meget god sysselsettingsvekst i 2018, og i påvent av sysselsettingstallene for 2019, viser den årlige statusrapporten fra Foretaksregisteret fortsatt vekst og dynamikk i næringslivet i den store kommunen med det lave folketallet.

Det er totalt registrert 434 foretak fordelt på 16 organisasjonskategorier i Foretaksregisteret i Brønnøysund. I 2019 ble det registret 23 nye foretak, hvorav 7 var aksjeselskap (AS), 8 var enkeltpersonforetak (ENK) og 8 var foreninger (FLI).

«Vi har et høyt antall foretak i Engerdal», sier Næringsutvikler Jan Aage Røtnes i Engerdal kommune, «men vi mangler fortsatt den store næringslivmotoren som har mange ansatte. Dette er noe vi jobber med kontinuerlig, og vi har flere spennende planer på dette området».

Rent bransjemessig er det fortsatt hovedfokus på tradisjonelle bransjer, som lokalmat produksjon og salg, bygg og anlegg, håndverk og handel, samt at det utvikles bedrifter som leverer tjenester i områder som åpenbart lider av sentralisering, slik som varetransport.

Det observeres også at veksten i enkeltpersonforetak er en indikasjon på at stadig flere har ambisjon om å starte egne foretak, og begynner «i det små» med å realisere sine idéer.

Røtnes fortsetter: «Ved å hente registertall fra Foretaksregisteret regelmessig kan man følge utviklingen av næringslivet på en god måte. En sammenstilling fra 2000 til 2019 viser at det skjedde noe omkring 2012 som førte til en mer dynamisk utvikling av næringslivet i Engerdal. Dette ble ytterligere forsterket fra 2016, noe som nok har sammenheng med mer fokusert satsning på bruk av Næringsfondet, Gründerprosjektet og etableringen av Engerdal Investeringsselskap. Samt at førstelinje tjenestene for næringsdrivende ble forsterket, og at Fylkeskommunen og SIVA/Sør-Østerdal Næringshage fokuserte sterkere på næringsliv i distriktene.»

Kontakt: Næringsutvikler Jan Aage Røtnes, mob. 928 03 000

 

Sist oppdatert: 13.02.2020 08:41:41