Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

​​​​​​​​​​​​​​ Kommunevåpen Logo - Engerdal nasjonalpark Nasjonalparkkomm​une


Stikkord A-Å | RSS | Facebook | Turistinfo​​​​

AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider

Beredskap

 

Samfunnsmessig beredskap skal bidra til å hindre tap av liv og verne om helse, miljø, viktige samfunnsaksjoner og materielle verdier i forbindelse med ulykker, katastrofer og andre uønskede hendelser i fred, krise og krig.
 Kommunen er ikke tillagt noe generelt beredskapsansvar, men i deler av særlovgivningen stilles det krav til beredskapsforberedelser. Kommunen har dessuten et generelt ansvar for befolkningens ve og vel.
Brannmenn%20-%20bilde%20til%20beredskap
Kommunen har lovpålagt beredskapsansvar innenfor følgende områder; samfunnsplanlegging, helse- og omsorg, brannvern, vannforsyning, kraftforsyning, akutt forurensning, radioaktiv forurensning. Relevant særlover i denne sammenheng er;

•Plan- og bygningsloven
•Sikkerhetsloven
•Lov om helsemessig og sosial beredskap
•Helsetjenesteloven
•Smittevernloven
•Sosialtjenesteloven
•Forurensningsloven
•Brann og eksplosjonsvernloven
•Strålevernloven.
Kommunene har etter bestemmelsene i Plan- og bygningsloven (PBL) følgende ansvar:

•Ansvar for å sikre forsvarlig bruk og vern av arealer og bygninger.
•En selvstendig undersøkelsesplikt med hensyn til farer ved utarbeidelse av arealplaner.
•Risikoområder eller potensielle fareområder skal vurderes spesielt i arealplanleggingen.

Dette ivaretas gjennom Kommuneplanens samfunnsdel og arealdel.

Sist oppdatert: 09.10.2013 09:55:00