Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

​​​​​​​​​​​​​​ Kommunevåpen Logo - Engerdal nasjonalpark Nasjonalparkkomm​une


Stikkord A-Å | RSS | Facebook | Turistinfo​​​​

AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider

Valg 2017

Av: Gerd Øverstad Galten | Publisert: 28.06.2017 14:09:04

​Stortings- og sametingsvalget 2017

 

Stortingsvalg: 

Ved stortingsvalg er landet delt inn i 19 valgdistrikt som tilsvarer fylkene, inkl. Oslo kommune som er eget fylke.  Det velges 169 representanter til Stortinget. Valgperioden er 4 år.  Stemmerett ved stortingsvalg har norske statsborgere som fyller 18 år innen utgangen av valgåret, og som noen gang har vært folkeregisterført som bosatt i Norge (det siste vilkåret gjelder ikke for ansatte i diplomatiet eller konsulatvesenet og deres husstand).  Det er et vilkår for stemmerett til alle valg at man ikke har mistet stemmeretten etter Grunnlovens § 53.  Valgdagen kan velgerne bare avgi stemme i den kommunen hvor de er innført i manntallet.

Sametingsvalg:      

Den samiske folkegruppe skal ha et eget landsomfattende sameting, valgt av og blant samene.  Sametingets arbeidsområde er alle saker som etter tingets oppfatning særlig berører den samiske folkegruppe.  Det skal velges 39 representanter til Sametinget.  Stemmerett ved valg til Sametinget har alle som har stemmerett ved kommunestyrevalg i kretsen, og som på valgdagen står innført i  sametingets valgmanntall i kretsen (jfr. § 2-6 i Sameloven).  Sametingsvalg er det i Norge hvert fjerde år.  Sametingsvalget avholdes samtidig med stortingsvalget.  I Engerdal har vi færre enn 30 personer registrert i sametingets valgmanntall, så det er kun mulighet til å avgi forhåndsstemme til sametingsvalget (ikke ved selve valgtinget). Dette har sammenheng med anonymitet og hemmelig valg. 

Les mer under aktuelt nedenfor:

Alle
Nyheter
Fant ingen nyheter merket med valgt interesseområde
 
Sist oppdatert: 05.03.2019 14:34:47