Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

​​​​​​​​​​​​​​ Kommunevåpen Logo - Engerdal nasjonalpark Nasjonalparkkomm​une


Stikkord A-Å | RSS | Facebook | Turistinfo​​​​

AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider

Kommunestyremøte onsdag 19. juni kl 09.00

Av: Gerd Øverstad Galten | Publisert: 18.06.2019 15:12:02 | Emneord (los) forsiden, Politikk
dokumenter med klubbe

I morgen 19. juni har kommunestyret sitt siste møte før sommerferien i kommunehuset Enger.  Du kan komme på høre på det der, eller du kan se det live på web-tv.​

​Det er veldig mange saker som skal behandles i tillegg til orienteringer.  Sakslisten er slik:

SaksnrInnhold
PS 19/31Referatsaker
PS 19/32Tertialrapport 1 2019
PS 19/33Årsmelding og regnskap 2018 - Engerdal kommuneskoger KF
PS 19/34Årsregnskap og årsmelding 2018 - Engerdal kommune
PS 19/35Engerdal Torg - Omsorgsboliger og leilighetsbygg
PS 19/36Engerdal Torg - Utvikling av eksisterende bygg
PS 19/37Engerdal Utmarkslag SA - endring av vedtekter
PS 19/38Kommunal overtakelse av vann- og avløpsanlegg Engerdal Østfjell
PS 19/39Forslag om oppheving av lokal forskrift om motorisert fricamping - Engerdal kommune
PS 19/40Forslag til verdi- og kvalitetssikringsplan for oppvekst - rullering av utviklingsplan
PS 19/41Salg av boligtomt som tilleggsareal - Blæsterveien 9 og 11
PS 19/42Søknad om tilskudd til arrangement 2019- Engerdalsdagene
PS 19/43Søknad om tilskudd til arrangement 2019- Femundfestivalen
PS 19/44Søknad om tilskudd til arrangement 2019- Heme dine
PS 19/45Søknad om tilskudd til arrangement- Kopparleden teaterlag
PS 19/46Søknad om tilskudd til arrangement 2019- Sømodalopplevelser SA
PS 19/47Søknad om tilskudd til arrangement 2019- Sjekkpunkt Drevsjø
PS 19/48Avtale om virksomhetsoverdragelse mellom Fjellservice AS og Engerdal utmarkslag SA
PS 19/49Høringsuttalelse - Nasjonal ramme for vindkraft på land - Engerdal kommune
PS 19/50Tilskudd på kr.10.000 fra Næringsfondet til Johnsgård Turistsenter for bærekraftsertifisering
PS 19/51Tilskudd  på kr. 120.000 fra Næringsfondet til Femund Park AS
PS 19/52Tildeling av enerett til Fjellregionen Interkommunale Avfallselskap AS  (FIAS) for innsamling og behandling av husholdningsavfall
PS 19/53Salg av tilleggsarealer i Østlia sør
PS 19/54Ny reguleringsplan for Lisætra - 2. gangs behandling/sluttbehandling
PS 19/55Skatteregnskapet for Engerdal kommune 2018
PS 19/56Kontrollutvalgets årsmelding og regnskap for 2018
PS 19/57Sekretariatets årsmelding og regnskap for 2018
PS 19/58Oppfølgingsnotat - Engerdal Torg - undersøkelse

 

Det vil være følgende orienteringer:

 

  • Kl 12:00 – Generalforsamling i Engerdal Investeringsselskap
  • Utdeling av Miljøfyrtårnpris til Johnsgård Turistsenter
  • Orientering om Engerdal Panorama v/Engerdal utmarkslag
  • Orientering om klima- og energiplan v/prosjektleder Ane Tange

 

Du kan lese sakene i møtedokumentet til høyre.

 

 

Sist oppdatert: 18.06.2019 15:23:41