Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

​​​​​​​​​​​​​​ Kommunevåpen Logo - Engerdal nasjonalpark Nasjonalparkkomm​une


Stikkord A-Å | RSS | Facebook | Turistinfo​​​​

AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider

Engerdal kommune satser stort på landbruk

Av: Gerd Øverstad Galten | Publisert: 01.11.2016 12:10:19 | Emneord (los) forsiden, Landbruk
kuer spiser grass

Kommunestyret vedtok enstemmig i sitt møte den 27.10.16 at det skal opprettes et jordbruksfond på 3 millioner kroner. I tillegg, for å følge opp satsningen innenfor landbruk skal det opprettes en 50% prosjektstilling i 2 år.​

​Vedtak i i Kommunestyret-27.10.2016 :
1.Kommunestyret vedtar Tiltaksplan for jordbruket i Engerdal 2017 til 2020.
2.For å følge opp tiltaksplanen opprettes en prosjektlederstilling på 50 % over tro år, med mulighet for forlengelse ett tredje år ved behov.
a. Totalkostnadene knyttet til stillingen beløper seg til 750 000 kroner. Dette finansieres over drift og innarbeides i budsjettbehandlingen for 2017, 2018 og 2019.
3.Kommunestyret vedtar å opprette Engerdal kommunes jordbruksfond.
a. Grunnkapitalen på 3 000 000 kroner finansieres ved bruk av disposisjonsfond
4.Kommunestyret vedtar vedtekter for Engerdal kommunes jordbruksfond
5.Kommunestyret vedtar søknadskjema for Engerdal kommunes jordbruksfond

Rådmannens saksframlegg og behandling og vedtak i kommunestyret kan du lese i dokumentene under mer informasjon.

Sist oppdatert: 01.11.2016 12:25:40