Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

​​​​​​​​​​​​​​ Kommunevåpen Logo - Engerdal nasjonalpark Nasjonalparkkomm​une


Stikkord A-Å | RSS | Facebook | Turistinfo​​​​

AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider

God påske fra ordfører Lars Erik

Hytta%20til%20Lars%20Erik
​Hytta til Lars Erik på Lillerøåsen
​Våren er her! Vi er heldige som har denne variasjonen i årstider som vi har!

​Året 2013 ble avsluttet med den sedvanlige budsjettdebatten i kommunestyret. Her ble det gjort gode beslutninger som vil bidra til å sette kommunen i stand til å møte de utfordringer som ligger foran oss.

Spesielt vil jeg velge å trekke fram satsningen på og styrkingen av pleie- og omsorgstjenesten og ivaretakelse av både de som trenger tjenester og de som utfører dem. Blant annet styrket vi budsjettet med nærmere 300.000 kroner som skal gjøre det mulig for de som er fast ansatte til å videreutdanne seg innen sykepleierfaget. På den måten viser kommunestyret at det er viktig å ta vare på dem vi har og satse på dem.
Målet for kommunen har vært å redusere på antall sykehjemsplasser, og heller styrke hjemmebasert omsorg. Dessverre har ikke planene vært gjennomførbare fordi det over lengre perioder har vært overbelegg på sjukehjemmet. Derfor vedtok kommunestyret å gi rådmannen i oppdrag å utrede behovet for antall sykehjemsplasser, herunder antall korttidsplasser, i forhold til de utfordringer Samhandlingsreformen og befolkningsstrukturen gir. I påvente av dette opprettholdes antall sykehjemsplasser på dagens nivå (22 plasser).

Det er viktig med politiske engasjement og interesse. Derfor vedtok kommunestyret også å utrede mulighetene for å sende politiske møter på nett-tv og andre måter å gjøre politikken mer åpen for innbyggerne på. Det blir spennende å se hva som blir resultatet.

Driften av turistkontoret ble styrket med 100.000 kr. for å kompensere for økt lønns- og prisvekst de siste årene, mer fleksibel åpningstid i høysesong, og styrket innsats i forhold til den økte reiselivssatsingen kommunen nå har gjennom bl.a. nasjonalparkkommune-deltakelsen og SITE-samarbeidet. Samarbeidet mellom Sälen, Idre, Trysil og Engerdal (SITE) er spennende. Å utvikle og samarbeide om felles produkter som reisemål er helt nødvendig skal vi få styrket reiselivsnæringa i kommunen vår. Og ikke minst være forberedt på opp til 100 000 nye gjester i året som den nye flyplassen på Mobergskjølen vil bidra med.

Kommunestyret vedtok også oppstart av Frivilligsentral fra 01.01.2015. En slik sentral vil bli et flott tilbud til de som ønsker å bidra med dugnadsinnsats og hjelp til innbyggerne våre som trenger dette, i tillegg til å være en fin møteplass for oss alle.

Det ble også vedtatt å benytte årets næringsfondsmidler til å bistå de bedriftene i kommunen som ønsker det med analyse av status og utviklingsmuligheter. På den måten ønsker kommunen å bidra til at næringslivet også i framtida vil være konkurranse- og levedyktige.
Det ble avsatt 250.000 kr til innbygger- og tilflyttertiltak slik som ungdomssamling, presentasjon av Engerdal kommune i skolen, entreprenørskap i skolen, deltakelse på Gründercamp, Bli kjent i egen kommune -dagsutflukt, tilflyttertreff, og tilflyttervert.

Utredningskomiteen ble gitt i oppdrag å vurdere konsekvensene av å søke opptak i forvaltningsområdet for samisk språk. Det er også en spennende sak, for

Engerdal har et enormt ubenyttet potensiale i de verdier det samiske samfunnet representerer.
Det ble vedtatt oppstart av kommunedelplan vedrørende opprettelse av snøscooterløyper i Engerdal kommune. Dette er også en viktig sak for Engerdal som vil kunne gi muligheter for økt bolyst, boglede og næringsutvikling.

Økonomisk står vi sterkere enn på lang tid. Årsresultatet for 2013 vil vise at vi er på god vei til å realisere målet om sunn kommuneøkonomi. De tiltak vi satte i verk fra 2012 virker og derfor er det ikke vedtatt kutt i antall stillinger i budsjettet for 2014. Det er få kommuner som slipper dette, og vi er en av dem!
Investeringene kommunen gjorde i å få sterkere styring og ledelse gjennom organisasjonsgjennomgangen «Vi kainn!»  gir også gode resultater. Blant annet viser dette seg i form av bedre benyttelse av tilskudd og tiltaksmidler, men også i form av bedre dokumentasjon av refunderbare utgifter, sammen med god økonomidisiplin. Det bidrar til at vi får mer og mer solid, stabil og forutsigbar økonomi.

Alt jeg har nevnt over, er ikke ment kun for å skryte av kommunestyret og av de kommuneansatte. Poenget mitt er også at det vi har oppnådd må til. Vi har store utfordringer i forhold til folketall og i forhold til næringslivet. Vi har store velferdsoppgaver vi må løse. Derfor er de tiltak som er gjennomført og som vi planlegger viktige. Lykkes vi med dette, samtidig som alle engerdøler er med å dra lasset sammen, snakke hverandre opp og fram, så ser jeg lyst på det.
Den felles markeringen vi skal ha i anledning av Grunnlovsjubileet den 17.mai blir spennende og jeg håper på å få se alle dere der!
Ha en fin vår alle sammen!

Lars Erik Hyllvang
Ordfører

Sist oppdatert: 27.05.2015 15:30:47