Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

​​​​​​​​​​​​​​ Kommunevåpen Logo - Engerdal nasjonalpark Nasjonalparkkomm​une


Stikkord A-Å | RSS | Facebook | Turistinfo​​​​

AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider

Påskehilsen til deg fra ordfører Lars Erik Hyllvang

Av: Lene Stensaas Rismyhr | Publisert: 07.04.2017 11:57:39 | Emneord (los) forsiden, Politikk
Knopper%20på%20tre

​Vi er inne i en flott tid på året, våren er i anmarsj, snøen smelter rundt oss og sommeren venter. Det er ei fin tid for å tenke framtid og muligheter.

De siste ukene har det vært møter rundt om i alle deler av kommunen der temaet nettopp har vært kommunens, grendenes, folk og bedrifters framtid og muligheter. Det er et stort engasjement hos alle, ideene florerer og samholdet er sterkt. Dette er også helt avgjørende for et levende Engerdal i framtida.

Møtene vi har hatt rundt om er med utgangspunkt i kommuneplanens samfunnsdel. Den skal peke på utfordringene, men også sette mål og tiltak som svar på utfordringene.

Hovedutfordringen er befolkningsutviklingen. Den må snus. Vi må bli flere. For å få det til, så må vi bli mer attraktive både for å få flere til å bo, flere til å drive bedrift og få mer besøk. Dette vil samtidig gagne oss som allerede bor her, driver bedrift her og bruker fritida vår her.

Utgangspunktet vårt er godt på disse områdene. I mars kom de foreløpige tallene i Kommunebarometeret. Det måler kommunens resultater på de ulike tjenesteområdene og rangerer kommunene i Norge. I 2016 var vi 428 kommuner i Norge, Engerdal havnet på 87. plass av disse. Det skal vi være veldig stolte av! Vi har noen utfordringer også, barometeret peker også på disse. Det gjør at vi kan jobbe målrettet for å bli enda bedre. Det har vi gjort bl.a. innenfor barnehage der vi var av de lengst ned på lista for noen år siden, nå er vi blant Norges høyest rangerte. Også innen økonomi har vi hatt en voldsom framgang. De siste årene er vi rangert som nr. 4 i landet, vi har en sunn kommuneøkonomi, etter felles innsats. Det nytter! Men vi må hele tiden ha fokus på å bli enda bedre, vi kan ikke slappe av.

I 2016 var vi også best i Hedmark på etablering av nye bedrifter. En del av disse er helt nye bedrifter. Og ja, en del av disse er eksisterende bedrifter som har endret selskapsform. Hva betyr det? Jo, at bedriftene ruster seg for mer aktivitet, flere ansatte og har tru på framtida. Det lover bra! For reiselivsrelaterte bedrifter var 2016 et veldig godt år, de aller fleste bedriftene opplevde vekst i besøk og omsetning, byggefirmaene opplever større etterspørsel etter tomter og hytter. Det er etterspørsel etter snekkere og andre fagfolk. Innenfor landbruket opplever vi generasjonsskifter, eierskifter der ambisjonen er å bygge opp igjen det gårdene opprinnelig var ment for.

Hva gjøres så av kommunen for å stimulere til økt attraktivitet?
Innenfor flere tjenesteområder har vi over noen år tilsatt nye fagfolk og nye tilbud i takt med tida og behovene. Næringsutvikler, samfunns- og organisasjonsutvikler, ergoterapeut, psykiatrisk sjukepleier, frivilligsentral, styrket fysioterapi, og styrket legetjeneste er noen eksempler. Samtidig står vi overfor flere nye krav til kompetanse, innenfor noen områder er flere ansatte i ferd med å pensjonere seg og det er utfordringer i å få folk med fagutdanning i vikariater og engasjementer. Ny plan for kompetansebygging, en stillingsbank opprettes der en kan finne ut hvilke typer stillinger blir ledig på kort og lang sikt, og hva slags kompetanse vi har bruk for på kort og lang sikt. Det vil gjøre det lettere for alle til å planlegge for ei framtid i Engerdal. Her må bedriftene bidra og inkluderes.

For å ta vare på ungdommen, både i grunnskole og videregående skole må vi legge bedre til rette for at de kan skape seg et liv i bygda vår. Derfor jobbes det nå med å styrke Ungt Entreprenørskap på Engerdal barne- og ungdomsskole. Noen av bedriftene våre er flinke til å planlegge framover for å sikre seg arbeidsfolk og kompetanse. Derfor tar de til seg lærlinger. Mange av disse får fortsette i bedriften etter endt læretid. Nå er det også krav til at bedrifter har læreplasser for å kunne delta i anbudskonkurranser. Engerdal kommune har økt antall læreplasser fra to til fem. Og det jobbes for å få et tettere samarbeid med nabokommunene, spesielt Trysil, for å gi et samlet og bredere tilbud. Dette vil også være med på å sikre Trysil videregående skole. Både bedrifter og kommunen må ha fokus på framtida for ungdommene og ha mer kontakt med dem. Der skal vi bli flinkere.

Engerdal kommune har også vedtatt en gründersatsing, der vi tilbyr gründere som vil satse tid og penger på sin idé for å skape arbeidsplasser gode vilkår; bedriftslokaler, frikjøp og mentorhjelp. Det har allerede ført til flere nye etableringer i 2017. Det er også verdt å vite for den som skal etablere seg i kommunen at arbeidsgiveravgiften her er av de laveste i landet, på 6,4 % for alle typer næring. I jordbruksprosjektet er det nå tilsatt prosjektleder fra april. Her skal de som driver gård få mer økonomisk hjelp til å utvikle gården. Tomme hus og nedlagte gårder skal kartlegges og dialog med eierne blir viktig for å få frigjort dem slik at de som vil får mulighet til å satse på ei framtid i Engerdal.

Tilgang til boliger og næringslokaler er altså veldig viktig. Engerdal Torg kan være et slikt tiltak, der det planlegges for utleieleiligheter for særskilte grupper, og trinn to der det planlegges for bygging av private leiligheter til salg og utleie. Uavhengig av dette har Engerdal kommune for 2017 satt av 3 millioner kroner til kjøp eller bygging av husvære. At man nå kan få innvilget permanent tillatelse til å bo på hytta si, er også et godt tiltak for å gi flere muligheten til å bo i kommunen vår.

Mobildekning, og bredbånd/fiber er veldig viktig for å kunne bo og drive næring. Her skjer det en rivende utvikling og Engerdal satser. For å få bygd ut i alle deler av kommunen er det nødvendig med et samarbeid mellom hver husstand, bedrifter, kommune, fylkeskommune og nasjonale myndigheter.

Nå har jeg nevnt en del om hva kommunen kan være med å tilrettelegge for. Likevel er det ikke kommunen, men du som innbygger og din innsats som er helt avgjørende for at Engerdal skal vokse og være attraktiv. Derfor er det gledelig når grendene ved velforeningene og andre nå setter ned arbeidsgrupper som tar for seg grenda si, de muligheter som er og lager tiltak for å gjøre grendene enda mer attraktive sammen.

Ikke minst er det viktig at vi prater hverandre opp, framsnakk naboen din, grenda di og kommunen din. Sjå det som er positivt, støtt opp om det som skapes!

Til slutt, det er mye spennende som skjer framover. I år er det 100 år siden det store samemøtet ble avholdt i Trondheim. Her var vår egen Daniel Mortensson en meget sentral person. Med hans innsats er samenes rettmessige plass i samfunnet oppnådd. Han drev viktig folkeopplysning og mobilisering. Pinsehelga blir dette markert med åpning av den nyoppdagede vinterboplassen hans, konsert og seminar i Elgå. Her blir det mye folk og aktivitet.

I mars skjedde det to viktige bevilgninger. Prosjektet "Två länder, en elv" fikk 175 millioner kroner for å jobbe videre med å sikre at vänerlaksen fri passasje opp og ned fra Vänern til Femundselva. Gjeninnføringen av laksen til våre vassdrag vil kunne bety hundretalls millioner i økt verdiskaping og næringsutvikling. Den andre gledelige bevilgningen er på 150 millioner kroner og sørger for opprettelsen av "Hylleraas Centre for Quantum Molecular Sciences". Senteret opprettes ved Universitetet i Oslo og dedikeres Prof. Egil A. Hylleraas høsten 2017. Sjøl åpnes kunstverket dedikert Hylleraas i Baggroa Park under Engerdalsdagene i august. Kanskje vil et samarbeid mellom Engerdal kommune og Universitetet i Oslo tilføre oss noe nytt framover.

Stå på folkens, grenda di, kommunen vår trenger dine ideer og din innsats!

Ha en fin vår!

Lars Erik Hyllvang
Ordfører

Sist oppdatert: 07.04.2017 12:02:34