Grendemøte Drevsjø - revisjon av kommuneplanens arealdel

Som tidligere meddelt så har Engerdal kommune startet arbeidet med rullering av kommuneplanens arealdel. Kommuneplanens arealdel er det viktigste verktøyet for overordnede arealdisponeringer i årene fremover.  Engerdal kommune ønsker derfor å involvere flest mulig i utarbeidelse av dette dokumentet og inviterer til grendemøter hvor det informeres om planprosessen og spesielt om hvordan man kan gi innspill til planen.

Dato
21. mars 2023
Tid
19:00 - 22:00
Sted
Fjellvang Drevsjø

Arrangør

Engerdal kommune
Til toppen