Grendemøte Engerdal - revisjon av kommuneplanens arealdel

Som tidligere meddelt så har Engerdal kommune startet arbeidet med rullering av kommuneplanens arealdel. Kommuneplanens arealdel er det viktigste verktøyet for overordnede arealdisponeringer i årene fremover.  Engerdal kommune ønsker derfor å involvere flest mulig i utarbeidelse av dette dokumentet og inviterer til grendemøter hvor det informeres om planprosessen og spesielt om hvordan man kan gi innspill til planen.

Dato
27. mars 2023
Tid
19:00 - 21:00
Sted
Engerdal samfunnshus

Arrangør

Engerdal kommune
Til toppen